0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Kavşakta sağa dönülürken, yayalara yeşil ışık yandığı halde karşıya geçecek yaya yoksa ve soldan gelen trafik uygunsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Dönüş tamamlanabilir

B ) Yayalara kırmızı ışık yanması beklenir

C ) Dönüş yapmadan durulur

D ) Sağa yanaşılıp park edilir

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

A ) Üretim ve refah kayıplarının yaşanması

B ) Kara yollarının zamanından önce yıpranması

C ) Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması

D ) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Öndeki araç sollayıp geçilirken, geçiş şeridinde ne zamana kadar kalınır?

A ) Geçilen araçtan 20 metre uzaklaşıncaya kadar

B ) Geçilen araçtan iki araç boyu uzaklaşıncaya kadar

C ) Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar

D ) Hızın yarısı kadar metre uzaklaşıncaya kadar

Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?

A ) Kan dolaşımı

B ) Soluk alma

C ) Soluk verme

D ) Sindirim sistemi

Yakıt otomatiği (pompası) aşağıdaki parçalardan hangilerinin arasında bulunur?

A ) Yakıt deposu ile karbüratör arasında

B ) Yakıt deposu ile hava filtresi arasında

C ) Yakıt deposu ile emme manifoldu arasında

D ) Yakıt deposu ile eksoz manifoldu arasında

Araçlarda hangisi birinci derece güvenlik ekip- manıdır?

A ) Lastikler

B ) İlk yardım çantası

C ) Boyun Korsesi

D ) Yangın söndürme cihazı

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A ) Empati

B ) Tahammül

C ) Beden dili

D ) Konuşma üslubu


Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve IV.

D ) III ve IV.

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A ) Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması

B ) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

C ) Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi

D ) Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

İşitme cihazı kullanılması zorunlu sürücü adayları hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilirler?

A ) C,D,E,G

B ) Al, A2,H

C ) B sınıfı bütün araçlar

D ) B sınıfı özel araç, F sınıfı

Bayılmada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A ) Şok pozisyonuna alınır

B ) Vücut sıcaklığı korunur

C ) Oturtulur

D ) Duyu organları dikkatle uyarılır

Araçta, motor yağının kontrolünü yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A ) Aracın ön tarafının kalkık olmasına

B ) Aracın arka tarafının kalkık olmasına

C ) Aracın düz zeminde olmasına

D ) Aracın yan tarafının eğik olmasına

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

A ) Dudakların morarması

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Göğüs hareketlerinin kaybolması

D ) Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması

Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bujilere giden akımı yükseltmek

B ) Akümülatörü şarj etmek

C ) Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D ) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

Bilinci kaybolmuş olan bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması

B ) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek, soluk yolunu tıkaması

C ) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması

D ) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi,kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

A )

B )

C )

D )

Far ampullerinden biri sönük yanıyorsa sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akü boşalmıştır

B ) Far kablo bağlantıları gevşektir

C ) Akü kablo bağlantıları gevşektir

D ) Marş kablo bağlantıları gevşektir

Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıya ne denir?

A ) Alt geçit

B ) Hemzemin geçit

C ) Üst geçit

D ) Özel geçit

Bayılma nedir?

A ) Geçici olarak kendinden geçmedir

B ) Solunumda sayı olarak düşmedir

C ) Vücutta su kaybıdır

D ) Nabız atımının durmasıdır

Bir kazazede sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

A ) Hayali tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra

B ) Hiç müdahale yapılmadan önce

C ) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra

D ) Yakınları geldikten sonra

Susturucu ve ses giderici parçaların araçlara takılması kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Susturucu ve ses giderici parçalar araçlardan kesinlikle çıkarılmaz

B ) Araç, hareket yaptığında bu parçalar çıkartılabilir

C ) Bu parçalar araçlardan yaz aylarında çıkartılır

D ) Araç, çekiş gücünü kaybettiği zaman çıkartılabilir

İki dingilli motorlu araçlarda azami yüklü ağırlık kaç tondur?

A ) 16

B ) 20

C ) 25

D ) 18

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler- de çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

A ) 45

B ) 66

C ) 70

D ) 50

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A ) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulan- masıdır.

B ) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.

C ) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.

D ) Turnike, kanamayı durdurmak için yapılan boğucu sargıdır. Sadece imkânsızlıklar ve acil durumlar nedeniyle kanamayı durdurmak amacıyla yapılmalıdır.


Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A ) Kasık

B ) Boyun

C ) Koltuk altı

D ) Köprücük kemiği üzeri

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

A ) Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması

B ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C ) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D ) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

A ) Bencilliğin

B ) Beden dilinin

C ) İnatlaşmanın

D ) Tahammülsüzlüğün

Trafik Sigortası hangi hallerde teminat dışına kalır?

A ) Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda

B ) Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda

C ) Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda

D ) Otoyollarda meydana gelen kazalarda

Kalp durması halinde ilk önce etkilenecek olan aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kan dolaşımı

B ) Soluk alma

C ) Sindirim faaliyeti

D ) Soluk verme

Kırıklarda ilk yardım sırasında atel uygulamasının amacı nedir?

A ) Taşıma sırasında kazazedenin düşmesini önlemek

B ) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek

C ) Ağrıyı azaltmak ve kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek

D ) Kırığın iyileşmesini hızlandırmak

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A ) Çok dikkatli olduğu

B ) Çok tecrübeli olduğu

C ) Trafik kuralına uymadığı

D ) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan P 215 / 55 R16 89H ibare lastiğin hangi kısmının ölçümüdür?

A ) Taban Genişliği,

B ) Yanak

C ) Yanak yüksekliği,

D ) Jant Çapı

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?

A ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

B ) Suda boğulma

C ) Birinci derece yanıklar

D ) Zehirli gazların solunması

Ağız- burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durması söz konusu ise hangi çeşit suni solunum yapılır?

A ) Holger - Nielsen metodu

B ) Ağızdan ağza

C ) Kalbin düzenli çalışmasını

D ) Hastanın kendinde olmasını


Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 1 ve 3

D ) 2 ve 3

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A ) amortisör

B ) radyatör

C ) alternatör

D ) distribütör

içten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

A ) Elektrik enerjisini

B ) Hidrolik enerjiyi

C ) Nükleer enerjiyi

D ) Isı enerjisini

Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

A ) Empati kurmak

B ) Dinlemek

C ) Eleştirmek

D ) Saygılı olmak


Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A ) Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

B ) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

C ) Motor kaputunun tam kapanmadığını

D ) Lastik hava basıncının düşük olduğunu

Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?

A ) Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan emin olmak

B ) Arkadan gelen araç olmadığı halde dönüş lambalarını kullanmak

C ) Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek

D ) İki şeridi birden kullanmak

Ticari araç sürücüsü aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşa- malarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

A ) Günlük hava ve yol koşullarına göre sefer ve zaman planlaması yapar.

B ) Eksik olan malzemenin temini için ilgili kişi veya birim- leri bilgilendirir.

C ) İş süreci içerisinde kullanılacak araç, gereç, ekipman ve yedek malzemeleri (vantilatör kayışı, kompresör hortu- mu vb.) ilgili talimatlar doğrultusunda kontrol eder.

D ) Araca yüklenen eşyayı ambalajlarından çıkartıp tek tek kontrol eder.

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A ) Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

B ) Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

C ) Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması

D ) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A ) Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi

B ) İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi

C ) Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması

D ) Kazazedeye yakın mesafede durulması

I. Deri bütünlüğü bozulmuştur II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Debriyaj pedalına basılarak marş yapılır

B ) Gaz pedalına sonuna kadar basılarak marş yapılır

C ) Fren pedalına basılarak marş yapılır

D ) El freni çekilerek marş yapılır

Araba lastiği değiştirilmesinde, kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) El freni bırakılır

B ) Vites boşa alınır

C ) Debriyaja basılır

D ) El freni çekilir

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

A ) Yaralıya uzak mesafede çalışması

B ) Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması

C ) Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi

D ) Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?