0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Özel durumu olan yolcular hangileridir?

A ) Herkes özeldir.

B ) Engelli, yaşlı, hasta vb.

C ) Milletvekili, genel müdür gibi kişiler

D ) Öğrenci ve öğretmenler

Araçların durma ve duraklama halleri dışında genel olarak uzun süre bekletmek üzere bırakılmasına ne denir?

A ) Duraklama

B ) Park etme

C ) Manevra

D ) Bekleyiş

Egzoz gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yoğurt yedirilir.

B ) Kusturulur.

C ) Açık havaya çıkarılır.

D ) Tuzlu su içirilir.

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Havanın serin olması

B ) Silecek lastiklerinin eskimesi

C ) Cam suyu seviyesinin azalması

D ) Silecek motorunun yavaş çalışması

Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?

A ) 5

B ) 10

C ) 20

D ) 30

Kamuya açık olan tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fizik- sel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A ) Çevre

B ) Erozyon

C ) Atık

D ) İklim

Yaralı bölgenin yerine göre yaralıya aşağıdakilerden hangi pozisyon verdirilir?

A ) Yara kenarları birbirinden ayrılacak şekilde.

B ) Yaralı bölge yanda kalacak şekilde.

C ) Yaralı bölge altta kalacak şekilde.

D ) Yaralı bölge üstte kalacak şekilde.

Taşıt yolu üzerindeki işaretlerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A ) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi

B ) Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması

C ) Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi

D ) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Tescile tabi bir aracı satın alan veya gümrükten çeken kişilerin, ilk tescil için yetkili tescil kuruluşlarına kaç ay içinde müracaat etmeleri zorunludur?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde yaralıya yapılması gerekli ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Kaza yerine polis çağırmak

B ) Yaralıya ilaç vermek

C ) Araçları kaza yerinden çekmek

D ) Kanamayı durdurmak

Diskli fren sisteminin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) El freninin daha güçlü olmasıdır

B ) Sistemde daha az hidrolik kullanılmasıdır

C ) Aşıntının azalmasıdır

D ) Balata ve disk yüzeyinin daha kolay soğumasıdır

Trafik zorunlulukları dışında, araçların insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa bir süre için durdurulmasına ne denir?

A ) Duraklama

B ) Durma

C ) Park etme

D ) Bekleme

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

B ) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi

C ) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi

D ) Boğucu sargı (turnike) uygulanması

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalanandandır?

A ) Şaft

B ) Aks

C ) Supaplar

D ) İstavroz dişlisi

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A ) Çok dikkatli olduğu

B ) Çok tecrübeli olduğu

C ) Trafik kuralına uymadığı

D ) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği


Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 2 - 1 - 3

C ) 3 - 1 - 2

D ) 3 - 2 - 1

TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?

A ) O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak ka- bul edilir

B ) Geçersizdir,

C ) İşleme alınmaz

D ) İptal edilir

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler. II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır. III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

8. Katalitik konvektörler eksozdan çıkan zehirli gazlar üzerinde ne gibi etkiler yapar?

A ) Zehirli gazlar içerisindeki kurşun miktarını azaltır

B ) Yakıt içerisindeki pisliklerin dışarı atılmasını önler

C ) Zehirli gazların zehirleyici etkilerin azaltır

D ) Egzoz gazına kurşun ilave ederek zehirsiz hale getirir

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A ) I - III - II - IV

B ) II - III - I - IV

C ) III - II - IV - I

D ) IV - II - I - III

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

A ) Tokluk hissi

B ) Yavaş nabız

C ) Görmede netlik

D ) Yüzeysel solunum

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yüklerin bağlanması

B ) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

C ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

D ) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için, aynı dingile bağlı tekerleklerden karayoluna aktarılan ağırlığa ne denir?

A ) Taşıma sınırı

B ) Kapasite

C ) Azami dingil ağırlığı

D ) İstiap haddi

Bir kamyon ile bir kamyonetin emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret de yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Kamyon sürücüsü kamyonete

B ) Kamyonet sürücüsü kamyona

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler.

Acil yardım haberleşmesinde bilgi verirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?

A ) Yaralı sayısının

B ) Olay yerinin tam adresinin

C ) Araçların hasar durumunun

D ) Araçların hasar durumunun

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler- de çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

A ) 45

B ) 66

C ) 70

D ) 50

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden değildir?

A ) 65 volttan daha küçük gerilim kullanmak,

B ) İzolasyon trafosu (güvenlik trafosu) kullanmak.

C ) Elektrikle çalışan araç ve gereçlerin metal gövdelerini topraklamak.

D ) Yüksek gerilim kullanmak

Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

A ) En sağdaki

B ) Ortadaki

C ) En soldaki

D ) Orta ile en sağdaki

Yaralıların taşımasında en çok tercih edilmesi gerekli durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bir kişi ile destek olarak taşıma

B ) ki kişi ile eller üstünde taşıma

C ) Bir kişi ile sırtta taşıma

D ) Sedye ile taşıma

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A ) Dur anlamındadır. Bu yerde durulur, kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir

B ) İkaz anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

C ) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

D ) Bir trafik kazasının olduğunu ikaz anlamındadır, durulur

Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A ) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri

B ) Yolcu terminalleri

C ) Taşıma işleri komisyoncuları

D ) Resmi taşıtlar

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

A ) Kanamanın sızıntı şeklinde olması

B ) Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması

C ) Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması

D ) Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi

Kalp masajını suni solunumla birlikte uygulu- yor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı

B ) 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı

C ) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı

D ) 30 kalp masajı yaptıktan sonra 2 suni solu- num yapılır

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Şaft

B ) Balans

C ) Avans

D ) Rot

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A ) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulan- masıdır.

B ) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.

C ) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.

D ) Turnike, kanamayı durdurmak için yapılan boğucu sargıdır. Sadece imkânsızlıklar ve acil durumlar nedeniyle kanamayı durdurmak amacıyla yapılmalıdır.

Araç geçme işleminin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geriyi görüş aynasından geçilmekte olan aracı izlemek

B ) Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek

C ) Sağ şeride girmek

D ) Takip mesafesi kadar önceden sol şeride girmek

Normal trafik ışıklarının yanında ışıktı ok varsa ok yönündeki dönüş ne zaman yapılır?

A ) Işıklı ok söndüğünde

B ) Işıklı ok kırmızı yandığında

C ) Işıklı ok yeşil yandığında

D ) Işıklı ok sarı yandığında

Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur?

A ) Göz kızarıklığı

B ) İşitme kaybı

C ) Mide krampı

D ) Konuşma zorluğu

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan taşıtlarla, motorlu bisikletler ve özel izinle karayoluna çıkan araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 5

B ) 40

C ) 45

D ) 50

Ülkemizde en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik kazası

B ) İş kazası

C ) Spor kazası

D ) Ev kazası

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

A ) Hırçınlık

B ) Bencillik

C ) Sorumluluk

D ) Hoşnutsuzluk

Araçlarda arka camın rezistanslı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Camın patlamasını önlemek

B ) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak

C ) Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak

D ) Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek

Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karın ön üst kısmı

B ) Dizin ön üst kısmı

C ) Bacak dış kısmı

D ) Kasık iç kısmı


Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A ) Fren balatalarının görevini tam yapmadığını

B ) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

C ) Motor kaputunun tam kapanmadığını

D ) Lastik hava basıncının düşük olduğunu

Aracın kampanaları el ile kontrol edildiğinde aşırı ısınmışsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel ayarları bozuktur

B ) Fren ayarları bozuktur

C ) Vites kutusu ayarı bozuktur

D ) Motor ayarları bozuktur

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamardan fazladır

B ) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden daha azdır taşır

C ) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır

D ) Atardamarlar, kanı kalpten organlara taşır

Kırıklarda ilk yardım sırasında atel uygulamasının amacı nedir?

A ) Taşıma sırasında kazazedenin düşmesini önlemek

B ) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek

C ) Ağrıyı azaltmak ve kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek

D ) Kırığın iyileşmesini hızlandırmak

Fiziki haritalarda kahverengi alan neyi ifade eder ?

A ) Akarsuları

B ) Ovaları D

C ) Dağlar

D ) Gölleri
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?