0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Lastik Havalarının normalden az olması aşağıdaki za- rarlardan hangisine neden olur.

A ) Lastik yan duvarları aşırı esner.

B ) Lastikler orta kısmından aşınır.

C ) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.

D ) Ön düzen ayarları bozulur.

Yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgisinin anlamı nedir, bu çizgi boyunca ne yapılabilir?

A ) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, sol şeride geçilebilir

B ) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, dönülebilir

C ) Karayolunu iki yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçlar geçilebilir

D ) Sadece bir yönde geçme yasağı getirmiştir, araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir


Şekildeki trafik işaret levhası neyi bildirir?

A ) Kontrollü bir kavşağa yaklaşıldığını

B ) Kontrolsüz bir kavşağa yaklaşıldığını

C ) Dönel kavşağa yaklaşıldığını

D ) Ana yol-Tali yol kavşağına yaklaşıldığını

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmi- ni, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belir- leyen belgeye ne denir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) Taşıma senedi

C ) Yetki belgesi

D ) Taşıt belgesi

Bir kazayı Hızır Acil servise haber vermek için hangi numarayı ararsınız?

A ) 112

B ) 154

C ) 155

D ) 184

Herhangi bir sebeple geri gitmek zorunda kalan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır?

A ) Manevra dışında, şerit değiştirmeleri

B ) Bulundukları şeritte geri gitmeleri

C ) Yolun sağından geri gitmeleri

D ) Geri giderken dönüş ışıklarıyla işaret vermeleri

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?

A ) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak

B ) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak

C ) Kanayan yeri kalp seviyesinden üstte tutmak

D ) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

A ) Yüzün kızarması

B ) Kaşların çatılması

C ) Yumrukların sıkılması

D ) Kontrollü davranılması

Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

A ) Fren filtresi

B ) Yağ filtresi

C ) Antifriz filtresi

D ) Hidrolik filtresi

Göğüs veya sırt bölgesinde bir açık yara görülürse ilk önce aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

A ) Yara üzerine tentürdiyotlu pamuk kapatılır

B ) Yara, açıkta bırakılarak hastaneye sevk edilir

C ) Yara, temiz elle hemen kapatılarak göğüs boşluğuna hava girmesi engellenir

D ) Hiçbir şey yapmadan olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Fan soğutuculu bir araçta, motor hararet yapıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt sistemi arızalıdır

B ) Şarj sistemi arızalıdır

C ) Fan motoru elektrik bağlantısı çıkmıştır

D ) Ateşleme sistemi arızalıdır

Tescil edilerek tescil belgesi almış olan bir aracın trafiğe (karayoluna) çıkarılabilmesi için ayrıca hangi belgeyi alması gerekmektedir?

A ) Sürücü belgesini

B ) Trafik belgesi

C ) İşletme belgesini

D ) Sürücü çalışma belgesi

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A ) Korkutmak veya şaşırtmak

B ) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C ) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D ) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

İlk yardımın öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kanamayı durdurmak

B ) Yaralıyı hastaneye götürmek

C ) Olay yerine polis çağırmak

D ) Hastaneye haber verip, hekim müdahalesini beklemek

Dış kanamada, ilk yapılacak işlem olan yara üzerine parmakla basınç uygulamadaki amacımız aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

B ) Yaranın mikrop kapmasını engellemek

C ) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak

D ) Yaralı bölgesinin sıcaklığını korumak

Araçta, motor yağının kontrolü yapılırken yağ, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

A ) Yağ çubuğunun üst çizgisinde

B ) Yağ çubuğunun alt çizgisinde

C ) Yağ, yağ çubuğunda hiç görülmemeli

D ) Yağ çubuğunun iki çizgisi arasında

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A ) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

B ) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

C ) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse

D ) Taşıma sınırından fazla yolcu alınmışsa

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A ) El freninin çekilmesine

B ) Motorunun durdurulmasına

C ) Acil uyarı ışıklarının yakılmasına

D ) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

A ) Emniyet Genel Müdürlüğü

B ) Karayolları Genel Müdürlüğü

C ) Milli Eğitim Bakanlığı

D ) Ulaştırma Bakanlığı


Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A ) Otoyol başlangıcı

B ) Kontrollü demiryolu geçidi

C ) Geçme yasağı sonu

D ) Anayol – tali yol kavşağı

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A ) İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.

B ) Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.

C ) Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.

D ) Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alana ne denir?

A ) Park yeri

B ) Sığınma cebi

C ) Manevra yeri

D ) Kavşak

Elde veya koldaki büyük bir kanamada, kanama yerine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak doğru nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Boyun yan kısmı

B ) Dirsek dış kısmı

C ) Koltuk altı

D ) Bilek dış kısmı

Benzinli havayı 1/15 oranında karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yakıt pompası

B ) Hava filtresi

C ) Karbüratör

D ) Supaplar

Araç kornaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A ) a) Ses tonu sabit olmalıdır

B ) Korkutmadan uyarmalıdır

C ) Çok sesli değişik amaçlı olmalıdır

D ) Rahatsız etmeden uyarmalıdır

Sürücülerin trafik kazalarına sebep olmalarındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kurallara uymamak

B ) Ruhi dengesizlik

C ) Araç kullanırken sigara içmek

D ) Araç kullanırken yüksek sesle müzik dinlemek

Aşağıdakilerin hangisi en kısa mesafenin seçilmesi sağladığı faydalardan değildir?

A ) Enerji tasarrufu sağlanması

B ) Zaman tasarrufu sağlaması

C ) Can güvenliğinin sağlanması

D ) Çevrenin kirletilmemesi

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından değildir?

A ) Buji

B ) Sekman

C ) Piston

D ) Kampana


Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 2 - 1 - 3

C ) 3 - 1 - 2

D ) 3 - 2 - 1

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

A ) Üçgen bandaj uygulaması

B ) Heimlich manevrası

C ) Turnike uygulaması

D ) Rentek manevrası

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği “hızlandırma” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A ) 50 - 10

B ) 100 - 20

C ) 150 - 30

D ) 200 - 40

Sağa dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmın soluna yanaşılır, hız azaltılır ve dar kavisle dönüşe geçilir

B ) İşaret verilir, yolun ortasına yanaşılır, hız azaltılır geniş kavisle dönüşe geçilir

C ) İşaret verilir, yolun sağına yanaşılır, hız azaltılır dar kavisle dönüşe geçilir

D ) Hız artırılır orta şeride girilir, işaret verilir, geniş kavisle dönüşe geçilir

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

A ) Fren

B ) Yakıt

C ) Yağlama

D ) Soğutma

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi,kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

A )

B )

C )

D )


Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A ) Yolu kontrol etmesi

B ) Aracını yavaşlatması

C ) Takip mesafesini azaltması

D ) Bu bölgeden dikkatli geçmesi

Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlarla iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adına ne denir?

A ) Araç

B ) Taşıt

C ) Makine

D ) Vasıta

Aracın direksiyon boşluğu artmış ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon mili ayarı bozuktur

B ) Direksiyon mahruti dişli ayarı bozuktur

C ) Direksiyon istavroz dişli ayarı bozuktur

D ) Direksiyon kutusu ayarı bozuktur

Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun sistemlerinden biridir?

A ) Mide

B ) Sindirim

C ) Kalp

D ) Beyin

Araç lastikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A ) Aynı aks üzerindeki lastiklerdeki farklı hava basınçları, aracın düşük hava basınçlı, Lastik tarafına doğru çekmesine neden olur.

B ) Lastiğinizi kaldırım kenarlarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının

C ) Kullandığınız lastikleri havası boşaltılmış olarak depolayınız

D ) Supap kapaklarını kapalı tutunuz

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Tescil işlemleri geciken araçların geçici olarak trafiğe çıkarılması için aşağıdakilerden hangilerinin alınması zorunludur?

A ) Kasko sigorta belgesinin ve tanıtma plakalarının

B ) Tescil plakalarının ve tescil plaka

C ) Geçici trafik belgesinin ve geçici tescil plakalarının

D ) Trafik belgesi ve tescil plakalarının

Araçlarda ilk yardım çantası neden bulundurulmalıdır?

A ) Muhtemel bir trafik kazasında yaralılara önlem almak için

B ) Araç muayenelerinde göstermek için

C ) Araçlarda donanım eksikliğini gidermek için

D ) Trafik denetimlerinde göstermek için

Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

A ) Bencillik

B ) Diğergamlık

C ) Nezaketsizlik

D ) Hoşgörüsüzlük

Kazazedenin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği uyaranlara bile cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A ) Koma

B ) Şok

C ) Zehirlenme

D ) Halsizlik

Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakiler- den hangisi etkili bir yöntem değildir?

A ) Kişinin kendisini en çok öfkelendiren durumlardan kaçınması

B ) Öfke anında haklılığını kanıtlamaya çalışması

C ) Öfke ye yol açan olumsuz düşünceyi anlamaya çalışması

D ) Olumlu duygulara odaklanması ve olayı akışına bırakması

İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?

A ) Yaşam kurtarmada kullanılırlar

B ) Aynı maddeden yapılmışlardır

C ) İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir

D ) Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A ) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi

B ) Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması

C ) Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi

D ) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Şehir içi trafik kazalarında en çok etkilenen yaya grupları aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kadınlar - Gençler

B ) Yaşlılar - Gençler

C ) Yaşlılar - Çocuklar

D ) Kadınlar - Çocuklar
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?