0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

A ) 2

B ) 3

C ) 5

D ) 10

Fren hidrolik kabındaki hidrolik yağının seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?

A ) Haftalık

B ) Günlük

C ) Aylık

D ) Altı aylık

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Saygılı

B ) Telaşsız

C ) Sorumlu

D ) Sabırsız

Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

A ) Kişinin kendisini en çok öfkelendiren durumardan kaçınması

B ) Öfke anında haklılığını kanıtlamaya çalışması

C ) Öfke ye yol açan olumsuz düşünceyi anlama- ya çalışması

D ) Olumlu duygulara odaklanması ve olayı akışı- na bırakması

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sa- hipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

A ) 24 saat

B ) 36 saat

C ) 38 saat

D ) 42 saat

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

A ) Omurilik

B ) Pankreas

C ) Böbrekler

D ) Akciğerler


Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 2 - 1 - 3

C ) 3 - 1 - 2

D ) 3 - 2 - 1

Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A ) Topuktan dize

B ) Topuktan kalçaya

C ) Dizden kalçaya

D ) Topuktan koltuk altına

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Termostat çıkartılmalı

B ) Eskimiş bujiler değiştirilmeli

C ) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli

D ) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

Aşağıdakilerden hangisi göğüs bölgesi organlarındandır?

A ) Kalp

B ) Mide

C ) Böbrekler

D ) Karaciğer

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A ) Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması

B ) Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması

C ) Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması

D ) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi

Dış kanamada, ilk yapılacak işlem olan yara üzerine parmakla basınç uygulamadaki amacımız aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

B ) Yaranın mikrop kapmasını engellemek

C ) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak

D ) Yaralı bölgesinin sıcaklığını korumak

Trafik zorunlulukları dışında, araçların insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa bir süre için durdurulmasına ne denir?

A ) Duraklama

B ) Durma

C ) Park etme

D ) Bekleme

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fizik- sel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A ) Çevre

B ) Erozyon

C ) Atık

D ) İklim

Yurtiçi ve Uluslararası taşımalarda, yolcunun kaç kg. üc- retsiz bagaj hakkı vardır?

A ) 20

B ) 30

C ) 35

D ) 40

Soluma yolu ile teneffüs edilen tozlardan aşağıdaki organlardan hangisi etkilenir?

A ) Göz

B ) Kalp

C ) Akciğerler

D ) Kalınbağırsak.

Yerleşim yerleri dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A ) 50

B ) 100

C ) 150

D ) 200

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile, trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücü ne yapmak zorundadır?

A ) Korna çalıp ikazda bulunmak

B ) Selektör yapıp ikazda bulunmak

C ) Kavşağa girmemek

D ) Geri dönüp gitmek

Yurdumuzda Hızır Acil Servis hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 118

B ) 121

C ) 155

D ) 112

Hava soğutmalı motoru, su soğutmalı motordan ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akürnülatörün olmaması

B ) Silindir kapağının olmaması

C ) Radyatör -su pompasının olmaması

D ) Radyatör -su pompasının olmaması

Duraklamak istediğinizde, almak zorunda olduğunuz tedbirler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yolun boş olan şeridinde duraklamak, acil uyarı ışıklarını yakmak, aracın içinde insan bulundurmak

B ) Yolun genişliğine göre boş kalan kısmında park ışıklarını yakmak

C ) Uygun bir yer seçmek bulunan yerde en az yer işgal etmek varsa-banketten yararlanmak

D ) Yolun tek veya iki yönlü olmasına göre hareket etmek ve stop lambaların yakmak.

Motor çalıştığı halde şarj (ikaz) lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı gevşektir

B ) Marş motoru arızalıdır

C ) Akümülatörün suyu fazladır

D ) Endüksiyon bobini arızalıdır

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A ) Antifriz

B ) Motor yağı

C ) Fren hidroliği

D ) Akü elektroliti

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeylerini yola atıp dökerek keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle, yaya ve taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek araç sürülmesi aşağıdaki suçlardan hangisi sayılır?

A ) Aracın trafikten men edilmesi

B ) Tedbirsiz ve saygısız araç sürmek

C ) Meslek ve sanatta acemilik

D ) Sürücünün araç kullanmaktan men edilmesi

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A ) Hareketli eklem bölgelerinde

B ) Hareketsiz eklem bölgelerinde

C ) Kemiklerin eklem bölgelerinde

D ) Derinin iç kısmında

Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Şerit değiştirilmesi

B ) Öndeki aracın geçilmesi

C ) Aracın hızının artırılması

D ) Geçiş hakkı kuralına uyulması

Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kazazedeye uygun pozisyonda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Ağızdan ağza suni solunum yapılır

B ) Karnına vurularak soluk yolu açılır

C ) Bel kısmına vurularak soluk yolu açılır

D ) Sırt kısmının ortasına vurularak soluk yolu açılır

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

A ) İş

B ) Egzoz

C ) Emme

D ) Sıkıştırma

Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken; I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A ) I ve III.

B ) I, II ve IV.

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV.

Banket için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Tırmanma şeridi olduğu

B ) Zorunlu hallerde taşıtlarca da kullanılabileceği

C ) Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı

D ) İki yol arasında ayırıcı olduğu

Bir araç için gerekli olan sürekli elektrik enerjisini hangisi sağlar?

A ) Marş sistemi

B ) Ateşleme sistemi

C ) Soğutma sistemi

D ) Şarj sistemi


Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A ) En sol şeride geçmeli

B ) Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli

C ) Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli

D ) 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç tane ve hangi kapasitede yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

A ) 5 kilogramlık 3 adet

B ) 6 kilogramlık 2 adet

C ) 8 kilogramlık 2 adet

D ) 10 kilogramlık 2 adet

Marş motoru, marş durumunda hiç dönmüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Buji kabloları gevşektir

B ) Karbüratöre yakıt gitmiyordur

C ) Akümülatörün kutup başlan gevşektir

D ) Vantilatör kayışı gevşektir

I. Deri bütünlüğü bozulmuştur II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

A ) Ada

B ) Ayırıcı

C ) Şerit

D ) Banket

Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör

B ) Radyatör

C ) Termostat

D ) Hararet (ısı) göstergesi

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A ) Dere yataklarından kum alınması

B ) Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması

C ) Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması

D ) Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlardan biri değildir?

A ) Nefes darlığı

B ) Kan kaybı

C ) Kanser

D ) Toplu ölümler

Aşağıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir? 1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır 2. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır

A ) Her ikisi de doğrudur

B ) Her ikisi de yanlıştır

C ) 1.doğru 2.yanlıştır

D ) 1.yanlış 2.doğrudur

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motorda termostat yoktur

B ) Termostat arızalıdır

C ) Vantilatör kayışı sıkıdır

D ) Hararet (ısı) müşiri arızadır

Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Göğüs kemiğinin alt uç 1/3’lük kısmı

B ) Göğüs kemiğinin üst uç 1/3’lük kısmı

C ) Kaburganın sol alt kısmı

D ) Kaburganın sağ alt kısmı

Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A ) Kısa, öz, anlaşılır

B ) Yazılı

C ) Ayrıntılı, açıkça

D ) Şifreli

Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden han- gisinin yapılması doğrudur?

A ) Şerit değiştirilmesi

B ) Öndeki aracın geçilmesi

C ) Aracın hızının artırılması

D ) Geçiş hakkı kuralına uyulması

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A ) Hız sınırlamasına

B ) Trafik yasaklarına

C ) Çevreyi rahatsız etmemeye

D ) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A ) Bir dakika

B ) Beş dakika

C ) On dakika

D ) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar


Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakiler- den hangisini yapması yanlıştır?

A ) Yaya geçinceye kadar durması

B ) Yaya geçidine uygun mesafede durması

C ) Yayayı ikaz ederek çabuk geçmesi istenir

D ) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması

Trafik kazası gördüğünde, sürücünün müdahalesi açısından sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Müdahale etmek her durumda zorunludur

B ) Müdahale etmek her durumda isteğe bağlıdır

C ) Sadece görevli araç sürücülerinin müdahale etme zorunluluğu vardır

D ) Sadece ağır araç sürücülerinin müdahale etmesi zorunludur

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A ) Debriyaj balatasının eskimesi

B ) Lastik hava basıncının düşmesi

C ) Depodaki yakıt seviyesinin azalması

D ) Aracın uygun olmayan devirde kullanılması
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?