0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

A ) Ezikli yaralar

B ) Delici yaralar

C ) Kesik yaralar

D ) Parçalı yaralar

Yerleşim yerleri dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A ) 50

B ) 100

C ) 150

D ) 200

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda aracın aĢağıdaki parçalarından hangisi değiĢtirilmelidir?

A ) Rotlar

B ) Akslar

C ) Bujiler

D ) Şaft

Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekip- manıdır?

A ) Cam silecekleri

B ) Aynalar

C ) Koltuk başlıkları

D ) Lastikler


Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A ) I. Yol ver II. Girişi olmayan yol

B ) I. Dur II. Taşıt trafiğine kapalı yol

C ) I. Taşıt trafiğine kapalı yol II. Girişi olmayan yol

D ) I. Azami hız sınırlaması II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdaki- lerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Hızın azaltılması

B ) Öndeki aracın geçilmesi

C ) Bariyer kapalı ise durulması

D ) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır? Endüksiyon bobini

A ) Endüksiyon bobini

B ) Sigorta

C ) Tevzi makarası

D ) Konjektör

şafttan almış olduğu hareketi 90 derece çevirerek akslara gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Krank mili

B ) Kavrama

C ) Diferansiyel

D ) Makaslar

Araçlarda hangisi birinci derece güvenlik ekip- manıdır?

A ) Lastikler

B ) İlk yardım çantası

C ) Boyun Korsesi

D ) Yangın söndürme cihazı

Yağ pompası hareketini hangi parçadan alır?

A ) Eksantrik (kam) mili

B ) Volan

C ) Supaplar

D ) Şaft

Çekilerek götürülmesi gereken araçlar ne tür bir araç ile çekilebilir?

A ) İtfaiye

B ) İş makinesi

C ) Kurtarıcı

D ) Arazi taşıtı

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

A ) Dudakların morarması

B ) Göz bebeklerinin küçülmesi

C ) Göğüs hareketlerinin kaybolması

D ) Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması

Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücüler, aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

A ) Soldan inip binmek isteyen yolcuların dikkatini çekmek

B ) Soldaki trafiği kontrol ettikten sonra soldan inip binenlere yardımcı olmak

C ) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından indirip bindirmek

D ) Araçlarını yolun en sağında durdurmak, yolcularını sağdan indirip bindirmek

Konaklama ve piknik yapılan yerden ayrılırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A ) Ateş yakılmışsa söndürülür

B ) Atıklar toplanır

C ) Atıklar çöp kutusuna atılır

D ) Araç yıkanır

Araç yükü aracın önünden kaç metre taşabilir?

A ) 1

B ) 3

C ) 5

D ) Taşamaz

Kanamayı durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A ) Kanayan bölgeye baskı uygulamak

B ) Kanayan bölgeyi hafifçe sallamak

C ) Kanayan bölge kol ve bacaklarda ise kalp düzeyinden yukarıya kaldırmak

D ) Turnike uygulamak

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A ) Beden dilinin

B ) Bencilliğin

C ) İnatlaşmanın

D ) Tahammülsüzlüğün

Araçların çamurluk, basamak, karoser kenarı, sürücü mahallinin veya aracın üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarında ve yük üzerinde ne yapılamaz?

A ) Hoparlör takılamaz

B ) Projektör takılamaz

C ) Ses cihazı takılamaz

D ) Yolcu taşınamaz

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motorda termostat yoktur

B ) Termostat arızalıdır

C ) Vantilatör kayışı sıkıdır

D ) Hararet (ısı) müşiri arızadır

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A ) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B ) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C ) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D ) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması


Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Banketten gitmeli

B ) Takip mesafesini artırmalı

C ) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D ) Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı

Araç içerisindeki yolcu sayısı veya yükün art- ması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Frenleme mesafesi uzar

B ) Frenleme mesafesi kısalır

C ) Lastik basıncı artar

D ) Yakıt tasarrufu artar

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler- de çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

A ) 45

B ) 66

C ) 70

D ) 50

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihin- sel süreçler arasında yer almaz?

A ) Eleştiri

B ) Öfke

C ) Depresyon

D ) Empati

Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?

A ) Diz ile kalça arası

B ) Diz ile ayak arası

C ) Diz kapağının olduğu bölge

D ) Ayak bileği alt kısmı

Araçtan yükün boşaltılması esnasında aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması gerekir?

A ) El freni çekilir

B ) Araç yükün boşaltılacağı rampaya yanaştırılır

C ) Araçların arka lastiğin her iki yönüne uygun takoz

D ) Hepsi

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş es- nasında ne gibi sorunlarla karşılaşılır?

A ) Geçilecek aracın sürücüsünün ikaz edilerek, geçmek arzusunu bildirmek zorlaşır

B ) Yük arkaya doğru yüklendiğinden direksiyon hâkimiyeti zorlaşır ve yakıt sarfiyatı artar.

C ) Motorun soğutması aksak olur hareket artar.

D ) Karayolunun bozulmasına neden olur.

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A ) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına

B ) Karayolları Genel Müdürlüğüne

C ) Emniyet Genel Müdürlüğüne

D ) İçişleri Bakanlığına

Aşağıdakilerden hangisi “şok”un karşılığıdır?

A ) Solunumun derinleşmesi

B ) Aşırı duyarlılık

C ) İşitme güçlüğü

D ) Hayati faaliyetlerin zayıflaması

Kazazedenin karın bölgesinde yukarıdan aşağı (boylamasına) yara varsa, yara kenarlarının birbirine yaklaşmasını sağlamak için ayaklarına hangi pozisyon verilmelidir?

A ) Ayaklar gergin tutulur

B ) Dizler yukarı bükülür

C ) Ayaklar birbirinden uzaklaştırılır

D ) Ayaklar birbiri üstüne getirilir

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamardan fazladır

B ) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden daha azdır taşır

C ) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır

D ) Atardamarlar, kanı kalpten organlara taşır

Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama doğrudur?

A ) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır

B ) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz

C ) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz

D ) Hepsi

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yüklerin bağlanması

B ) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması

C ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

D ) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “geç işareti” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?

A ) Trafik denetimlerinde göstermek

B ) Kazalarda ilk yardımda kullanmak

C ) Araç muayenelerinde göstermek

D ) Araç donanımını tamamlamak

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

A ) Kötü koku yayması

B ) Çirkin görünüm arz etmesi

C ) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması

D ) Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak sevi- yedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

A ) Sesli ilan

B ) Duyuru

C ) Gürültü

D ) Konuşma

Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Kol kemiği kırık olan

B ) Açık karın yaralanması olan

C ) Kalça kemiği kırık olan

D ) Bacak kemiği kırık olan

Vücudumuzun canlılık faaliyetini yerine getirmek için genellikle aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna ne denir?

A ) Sistem

B ) Organ

C ) Doku

D ) Organcık (Organel)

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akü

B ) Platin

C ) Sigorta

D ) Alternatör

Bir kamyon ile bir kamyonetin emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret de yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Kamyon sürücüsü kamyonete

B ) Kamyonet sürücüsü kamyona

C ) Şeridi daralmış olan diğerine

D ) Sürücüler anlaşarak geçerler.

“Trafikte tekrar yoktur.” Sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A ) Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez.

B ) Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz.

C ) Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır.

D ) Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?

A ) Kaza yerinin en az 150 metreden görülecek şekilde reflektör veya ışıklı cihaz koyma

B ) Kaza yapan aracın kontağını kapatarak motoru devreden çıkarmak

C ) Etrafa ateş yakarak dikkat çekmek

D ) Aracın devrilme ve yanma ihtimaline karşı önlem almak

Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kalp atışının artması

B ) Kalp atışının azalması

C ) Yaranın kolay mikrop alması

D ) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi

Kendiliğinden burnu kanayan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yüzü sıcak su ile yıkanır

B ) Saçı çekilerek kafa arkaya eğilir

C ) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanır, burun sıkıştırılır

D ) Hiçbir şey yapmadan hekime götürülür

Römork ve yarı römorklarının arkasında bulunacak selektörler (yansıtıcılar) nasıl olmalıdır?

A ) Bir kenarı 5 cm uzunluğunda içi boş eşkenar üçgen şeklinde

B ) Bir kenarı 10 cm uzunluğunda içi dolu eş kenar üçgen şeklinde

C ) Bir kenarı 15 cm uzunluğunda içi dolu eş kenar üçgen şeklinde

D ) Bir kenarı 20 cm uzunluğunda boş eşkenar üçgen şeklinde

Kavrama (debriyaj) sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motordan vitesi kutusuna gelen hareketi krank miline vermek

B ) Motorun hareketini kam miline vermek

C ) Motorun hareketini supaplara vermek

D ) Motordan vites kutusuna gelen hareketi isteğe göre kesmek veya vermek

Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel arızalıdır

B ) Hidrolik kalmamıştır

C ) Akslar arızalıdır

D ) Kavrama kaçırıyordur

Aşağıdakilerden hangisi sıcak vurması çarpması hastalarına uygulanacak ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Sıcak banyo yatırmak

B ) Ateş düşürücü ilaç vermek

C ) Tuzlu ayran içirmek

D ) Sıcak su içirmek
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?