0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?

A ) Distribütör

B ) Karbüratör

C ) Vantilatör

D ) Radyatör

I. Hoşgörülü olunması II. Bencillikten uzak durulması III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

ara içerisine batan cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yabancı cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir

B ) Yabancı cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir

C ) Yabancı cismin dışarıda kalan kısmı kesip alınır yara üzeri sarılır

D ) Yabancı cisim çıkarılır ve.üzerine tentürdiyot dökülüp bırakılır


Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?

A ) 1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi

B ) 1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı iki çizgi

C ) 1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri

D ) Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler

Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Şerit değiştirilmesi

B ) Öndeki aracın geçilmesi

C ) Aracın hızının artırılması

D ) Geçiş hakkı kuralına uyulması

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Dinamo

B ) Alternatör

C ) Regülâtör

D ) Distribütör

Motor çalışırken şarj (ikaz) lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Far ampulleri yanmıştır

D ) Fan motoru arızalıdır

Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı; I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor, II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor, III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor. Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) Yalnız III

D ) I, II ve III.

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın motorunu çalıştırabilmek

B ) Aracın hareket etmesini engellemek

C ) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D ) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A ) İkaz anlamında olup, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

B ) İkaz anlamında olup, mutlaka durulup kontrol edildikten sonra geçilir

C ) İkaz anlamında olup, yolun trafiğe kapanmış olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez

D ) İkaz anlamında olup, bu yerde bir trafik kazasının meydana geldiği anlaşılır

Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insana solunum yolunun tıkanmaması için aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

A ) Oturuş

B ) Yüzü koyun yatış

C ) Sabit yan yatış

D ) Sırt üstü yatış

Aksine bir durum yoksa sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A ) Aracını durdurmalıdır.

B ) Durmadan geçmelidir.

C ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

A ) Koma

B ) Kısmi tıkanma

C ) Tam tıkanma

D ) Solunum durması

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Çok şeritli yollarda sürücüler hangi şeritten sürmek zorundadırlar?

A ) Gidişe ayrılan şeritlerin ortadakinden

B ) Gidişe ayrılan şeritlerin en soldakinden

C ) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından

D ) Yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Yarı oturur pozisyon verilmesi

B ) Egzersiz yapmasının sağlanması

C ) Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi

D ) Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi

Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şok pozisyonu

B ) Yarı oturuş pozisyonu

C ) Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D ) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Eksantrik (kam) mili ayarı

B ) Krank mili ayarı

C ) Buji ayarı

D ) Piston pimi ayarı

Normal trafik ışıklarının yanında ışıktı ok varsa ok yönündeki dönüş ne zaman yapılır?

A ) Işıklı ok söndüğünde

B ) Işıklı ok kırmızı yandığında

C ) Işıklı ok yeşil yandığında

D ) Işıklı ok sarı yandığında

Hidrolik frenlerde hidrovak (Westinghause) vakum hortumu patlasa etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren pedalı çok sertleşir

B ) Fren pedalı çok yumuşar

C ) Merkez pompası sıkışır

D ) Kompresör sıkışır

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A ) Kızgın biçimde kornaya basmak

B ) Sürüş sırasında aceleci davranmak

C ) Başkalarının hakkına saygılı olmak

D ) Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak

Aşağıdakilerden hangisi solunumun durması belirtilerindir?

A ) Nabız hissedilmez

B ) Kalp atışı hızlanır

C ) Göğüs hareketleri olmaz

D ) Solunum sayısı

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

A ) Sağlık Bakanlığının

B ) Maliye Bakanlığının

C ) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün

D ) Millî Eğitim Bakanlığının

Araçların arka plakalarıyla ilgili olarak getirilmiş mecburiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Boyutları harf ve rakamları daha büyük okunaklı olmalı

B ) Işıkların yakılmasıyla normal hava şartlarında 20 m mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olmalı

C ) Işığı yansıtacak nitelikte paslanmaz çelikten yapılmış olmalı

D ) Işıkların yakılmasıyla normal hava şartlarında 10 m mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olmalı

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamardan fazladır

B ) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden daha azdır taşır

C ) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır

D ) Atardamarlar, kanı kalpten organlara taşır

Dört zamanlı motorlarda krank milinin kaç hareketinde bir iş meydana gelir?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5


Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A ) Dur

B ) Hızlan

C ) Yavaşla

D ) Sağa yanaş


Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A ) Otoyol başlangıcı

B ) Kontrollü demiryolu geçidi

C ) Geçme yasağı sonu

D ) Anayol – tali yol kavşağı

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

B ) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi

C ) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi

D ) Boğucu sargı (turnike) uygulanması

Yeşil şıktan sonra yanan sarı ışığın anlamı nedir, bu ışık yandığı sürece ne yapılır?

A ) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder, harekete hazırlanılır

B ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder. Emniyetle durulamayacak kadar yaklaşmış ise geçilir

C ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder. Emniyetle durulamayacak kadar yaklaşmış ise geçilir

D ) Yolun trafiğe açıldığını gösterir, durmadan geçilir, dönüş kurallarına uyulur


Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Yol yüzeyi arızalıdır

B ) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir

C ) Yolda tümsek vardır

D ) Yolda yapım çalışması vardır

Aracın farlarından bir kısmı veya hiçbiri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ampermetre arızalanmış olabilir

B ) Yakıt göstergesi arızalanmış olabilir

C ) Sigortalar atmış olabilir

D ) Marş göstergesi arızalanmış olabilir

Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Yolcuları aracın sağ tarafından indirip bindirmesi

B ) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi

C ) Araç tam olarak durmadan kapıları açması

D ) Arka kapıdan indirip ön kapıdan bindirmesi

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır

B ) Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağdan geçilebilir

C ) Geçme sırasında banketlerden yararlanılabilir

D ) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır

Yan yana devamlı iki çizgi bulunan bir karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A ) İki yönlü karayolu olduğu

B ) Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği

C ) Bölünmüş karayolu olduğu

D ) Çizgilerin yolda ayırıcı görevi yaptığı

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi

B ) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

C ) Kazaya karışan aracı taşıt yolu dışına çekmesi

D ) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

I. Öz eleştiri yapabilmek II. Risk almaya meyilli olmak III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A ) I ve IV.

B ) II ve III.

C ) I, II ve III.

D ) II, III ve IV.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken hastalar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar

B ) Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar

C ) Burkulma ve çıkık gibi durumları olanlar

D ) Ağır kanamalı yarası olanlar

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde yan yatış pozisyonuna

B ) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

C ) Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde pozisyon verilir

D ) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna

Motordaki çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

A ) Soğutma

B ) Yakıt

C ) Ateşleme

D ) Yağlama

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

A ) Kırıklara yerinde müdahale etmesi

B ) Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi

C ) Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması

D ) Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması

Motorlu araç lastiklerinin devamlı orta kısmının aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lastiklerin havası fazladır

B ) Rot başları aşınmıştır

C ) Lastik havası azdır

D ) Rotlar aşınmıştır

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

A ) Huzursuzluk

B ) Baş dönmesi

C ) Dudak çevresinde morarma

D ) Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A ) Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa

B ) Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse

C ) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

D ) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A ) Tek yönlü kara yolu

B ) İki yönlü kara yolu

C ) Bölünmüş kara yolu

D ) Erişme kontrollü karayolu

Duraklama, bekleme amacıyla yapılırsa bunun süresi en çok kaç dakikadır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A ) İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.

B ) Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.

C ) Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.

D ) Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.

Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa ne yanar?

A ) Su pompası

B ) Diferansiyel dişlileri

C ) Alternatör diyotları

D ) Şanzıman dişlileri

I. El freninin çekilmesi II. Kontağın kapatılması III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Benzinli motorda, normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel ayarı bozuktur

B ) Şaftın ayarı bozuktur

C ) On düzen ayarı bozuktur

D ) Platin ayarı bozuktur
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?