0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Bir kavşağa girip sola dönüşe geçtiğiniz sırada geçiş hakkını kime vermek zorundasınız?

A ) Soldan gelen ve emniyetli durmayacak kadar yaklaşmış olan araçlara

B ) Arkadan gelen ve sola dönecek diğer araçlara

C ) Karşı yönden gelen ve emniyetli duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara

D ) Kavşağa girmiş olan ve geri dönüş manevrasına başlamış olana araçlara

Marşa basıldığında “Tık” diye ses gelip marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın el freni çekiktir

B ) Debriyaj arızalıdır

C ) Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır

D ) Akümülatör kutup başları gevşektir

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )

Tescile tabi bir aracı satın alan veya gümrükten çeken kişilerin, ilk tescil için yetkili tescil kuruluşlarına kaç ay içinde müracaat etmeleri zorunludur?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Aracımızda harita, kroki bulundurmanın aşağı- dakilerden hangisine faydası yoktur?

A ) Az yakıt yakmamıza,

B ) Lastiklerimizin fazla aşınmasına

C ) Ucuz lastik almamıza,

D ) Zaman ve emek harcamamamıza

İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?

A ) Etrafı temizlemek

B ) Kalp masajında kullanmak

C ) Yaraları kapatmak ve sarmak

D ) Kırıklarda ağrıyı azaltmak

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A ) Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi

B ) Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması

C ) Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması

D ) Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

A ) I ve II.

B ) I, III ve IV.

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV.

Aracın ilk çalıştırılması esnasında, hangi pedala sonuna kadar basılmasının faydası vardır?

A ) Gaz pedalına

B ) Debriyaj pedalına

C ) Fren pedalına

D ) Takviye pedalına

Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlarda eksik Hatalı Bilgiden sorumlu kim olacaktır?

A ) Acente sorumludur

B ) Gönderici sorumludur

C ) Alıcı sorumludur

D ) Gümrük Komisyoncusu sorumludur

Durakladığınız veya park ettiğiniz yerden çıkarken kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için ne yapmak zorundasınız?

A ) Çıkışı çabuklaştırmak

B ) Durağa gelen aracı yavaşlatmak

C ) Durağa gelen aracı durdurmak

D ) Manevrayı geciktirmek

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Eksantrik (kam) mili ayarı

B ) Krank mili ayarı

C ) Buji ayarı

D ) Piston pimi ayarı

Sürücüsü dâhil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir?

A ) Binek aracı

B ) Minibüs

C ) Arazi taşıtı

D ) Otomobil

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

A ) Bencillik

B ) İnatlaşmak

C ) Diğergamlık

D ) Sorumsuzluk

İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamardan fazladır

B ) Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden daha azdır taşır

C ) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır

D ) Atardamarlar, kanı kalpten organlara taşır

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürücü bulundurulması zorunludur?

A ) Her çeşit motorlu, motorsuz araçta

B ) Sadece, C, D, E sınıfı belge ile kullanılan araçlarda

C ) Sadece otomobil, minibüs ve kamyonetlerde

D ) Al ve A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçların dışındakilerde

Dijital göstergeli tip araçta aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Akü takviyesi

B ) Su takviyesi

C ) Yağ takviyesi

D ) Hidrolik takviyesi

Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kazazedeye ilk önce yapılacak işlem hangisidir?

A ) Kanayan bölge üzerine basınç uygulamak

B ) Kanama yerini sargı bezi ile sarmak

C ) Bol soğuk sıvı içirmek

D ) Kanama bölgesini kalpten aşağı seviyede tutmak

Kırıklarda atel uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Açık kırıklarda, kırık parçaları içeri yerleştirildikten sonra atellenir.

B ) Şiddetli ağrı için kişi kendi içebilecek durumda ise ağrı kesici verilebilir

C ) Kırık bölgesinin üstünde ve altında kalan eklemler atele alınır

D ) Şişliği önlemek için atele alınan bölge yüksekte tutulur

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ilkelerinden değildir?

A ) Geçici önlem almak

B ) Kazazede yakınlarının güvenliğini sağlamak

C ) Olay yerinin güvenliğini sağlamak

D ) Çabuk karar vererek yaralıyı değerlendirmek

Yaralıların taşımasında en çok tercih edilmesi gerekli durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bir kişi ile destek olarak taşıma

B ) ki kişi ile eller üstünde taşıma

C ) Bir kişi ile sırtta taşıma

D ) Sedye ile taşıma

Yaralanmalarda, genel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak

B ) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak

C ) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra, yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevkedilir

D ) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir.

33. Aşağıdaki özelliklerden hangileri ilk yardımı yapacak kurtarıcıda bulunmalıdır? I. Her zaman tedbirli olmak Il. Soğukkanlılığını koruyabilmek III.Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

A ) I-Il

B ) I–III

C ) II-III

D ) I-Il-III

ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon hâkimiyetini sağlar

B ) Yakıt tasarrufu sağlar

C ) Duruş mesafesini uzatır

D ) Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeli- ği’nin kapsamına girer?

A ) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

B ) Ticari amaçla yapılan taşımalar.

C ) türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

D ) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.

Distribütörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ateşleme sırasına göre silindirlere yağ dağıtmak

B ) Eksoz gazının çıkışını sağlamak

C ) Ateşleme sırasına göre bujilere elektrik dağıtmak

D ) Ateşleme sırasına göre bujilere benzin dağıtmak

Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A ) Yaralının ayakları önde olacak şekilde

B ) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde

C ) Sedyenin taşınma yönü yaranın çeşidine göre değişir

D ) Sedyenin taşınma yönü yaralının isteğine göre değişir

Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

A ) Kazanın oluş şekli ve yol durumu

B ) Yaralıların durumu ve sayısı

C ) Otoların hasar durumu

D ) Arayan kişinin (kurtarıcı) kim olduğu

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

A ) Aküyü şarj etmek

B ) Bujilere giden akımı yükseltmek

C ) Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D ) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak sevi- yedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

A ) Sesli ilan

B ) Duyuru

C ) Gürültü

D ) Konuşma

Marş durumunda; marş motoru, motoru yavaş döndürüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Alternatör arızalıdır

B ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

C ) Bujilere akım gelmiyordur

D ) Endüksiyon bobini arızalıdır

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A ) Ağır kanaması olan

B ) Ölmüş olan

C ) Ayağında kırık olan

D ) Orta derecede ezik yarası olan

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A ) Sol şeritte

B ) Dönemeçlerde

C ) Yaya ve okul geçitlerinde

D ) Duraklara 30 metre mesafede

Aşağıdaki durumlardan hangisi sürüş esnasında sürücünün reflekslerinin zayıflamasına yol açar?

A ) Düzenli ve yeterli uyku uyumak

B ) Araç kullanmadan önce alkol almak

C ) Çalışma ve dinlenme sürelerine uymak

D ) Hız kuralarına uymak

Araç ilk yardım çantası, aracın daha çok neresinde olmalıdır?

A ) Bagajda

B ) Torpido gözünde

C ) Kolay erişilebilir ve görünür yerde

D ) Koltukların alt kısmında

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

A ) Tarlada çift sürerken traktörün devrilmesi

B ) Dönemeci alamayan aracın uçuruma yuvarlanması

C ) Karayolunda park etmiş olan aracın infilak (patlama) etmesi

D ) Demiryolunda iki trenin çarpışması

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A ) Hızını azaltması

B ) Dönüş işareti vermesi

C ) Geniş bir kavisle dönmesi

D ) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi

Yeşil şıktan sonra yanan sarı ışığın anlamı nedir, bu ışık yandığı sürece ne yapılır?

A ) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder, harekete hazırlanılır

B ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder. Emniyetle durulamayacak kadar yaklaşmış ise geçilir

C ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder. Emniyetle durulamayacak kadar yaklaşmış ise geçilir

D ) Yolun trafiğe açıldığını gösterir, durmadan geçilir, dönüş kurallarına uyulur

Platin, meme yapmış ise aşağıdakilerden hangisi arızalanmış olabilir?

A ) Meksefe (kondansatör)

B ) Kontak anahtarı

C ) Konjektör (regülatör)

D ) Buji

Araçlarda ilk yardım çantası neden bulundurulmalıdır?

A ) Muhtemel bir trafik kazasında yaralılara önlem almak için

B ) Araç muayenelerinde göstermek için

C ) Araçlarda donanım eksikliğini gidermek için

D ) Trafik denetimlerinde göstermek için

Yağ lambası, araç çalışırken yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağ müşirinin kablosunda kısa devre olmuştur

B ) Karterde yağlama yağı fazladır

C ) Külbütörde yağlama yağı fazladır

D ) Külbütör yağlama yağı azdır

Karayolları Trafik Kanunu aşağıdaki ulaşım türleri veya yollarından hangisinde geçerli değildir?

A ) Karayollarında

B ) Karayolu dışındaki kamuya açık alanlarda

C ) Deniz yollarında

D ) Deniz ve göl üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

A ) Trafik kültüründe birbirini uyarma

B ) Kendini eleştirme

C ) Yardımlaşma

D ) İnatlaşma

Kanamayı durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A ) Kanayan bölgeye baskı uygulamak

B ) Kanayan bölgeyi hafifçe sallamak

C ) Kanayan bölge kol ve bacaklarda ise kalp düzeyinden yukarıya kaldırmak

D ) Turnike uygulamak

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A ) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptı- rılmamışsa

B ) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

C ) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse

D ) Taşıma sınırından fazla yolcu alınmışsa

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A ) Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B ) Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C ) İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D ) Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak

Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sigorta Poliçesi

B ) Satış Sözleşmesi

C ) Pazarlama Sözleşmesi

D ) Garanti Sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Şaft

B ) Kısa rot

C ) Rot başı

D ) Distribütör

Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz, korna da çalışmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Benzin otomatiği arızalıdır

B ) Bujiler çalışmıyordur

C ) Yağ pompası arızalıdır

D ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

Aracın sinyal lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Endüksiyon bobini yanmıştır

B ) Endüksiyon bobini yanmıştır

C ) Alternatör yanmıştır

D ) Konjektör yanmıştır
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?