0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Hangisi araçlarda kullanılan koltuk çeşidi değildir?

A ) Sürücü koltuğu

B ) Dinlenme koltuğu

C ) Yolcu koltuğu

D ) Bebek koltuğu

Şehir içi trafik kazalarında en çok etkilenen yaya grupları aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kadınlar - Gençler

B ) Yaşlılar - Gençler

C ) Yaşlılar - Çocuklar

D ) Kadınlar - Çocuklar

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

A ) Temiz olmayan yakıt kullanılması

B ) Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması

C ) Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi

D ) D) Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A ) Korkutmak veya şaşırtmak

B ) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak

C ) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek

D ) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek

Holger – Nielsen metodu (sırttan bastırma, dirseklerden yukarı kaldırma) ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

A ) Yüzüstü

B ) Yan yatış

C ) Sırt üstü

D ) Yan oturuş

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ürünlerin taşınmasında ortaya çıkan hasarların sebebi değildir?

A ) Malların birbirine çarpması

B ) Sarsıntı

C ) Trafik koşulları

D ) İstifleme

Aşağıdaki parçalardan hangisi fren sisteminin bir parçasıdır?

A ) Kampana

B ) Volan

C ) Kavrama

D ) Aks

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeylerini yola atıp dökerek keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle, yaya ve taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek araç sürülmesi aşağıdaki suçlardan hangisi sayılır?

A ) Aracın trafikten men edilmesi

B ) Tedbirsiz ve saygısız araç sürmek

C ) Meslek ve sanatta acemilik

D ) Sürücünün araç kullanmaktan men edilmesi

Lastiğin jantı saran kısmına ne ad verilir?

A ) Kesit genişliği

B ) Topuk,

C ) Yanak

D ) Omuz

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A ) Dere yataklarından kum alınması

B ) Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması

C ) Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması

D ) Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A ) İkaz anlamında olup, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir

B ) İkaz anlamında olup, mutlaka durulup kontrol edildikten sonra geçilir

C ) İkaz anlamında olup, yolun trafiğe kapanmış olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez

D ) İkaz anlamında olup, bu yerde bir trafik kazasının meydana geldiği anlaşılır


Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A ) İstediği şeridi

B ) 1 numaralı şeridi

C ) 2 numaralı şeridi

D ) 3 numaralı şeridi

Karlı havalarda güvenli bir sürüş için ne tür lastikler ter- cih edilmelidir?

A ) Tabanı dar ve havası inik lastikler

B ) Tabanı geniş ve havası inik lastikler

C ) Tabanı dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler

D ) Tabanı geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler

Çekilen veya çeken aracın arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

A ) 2,5

B ) 4,5

C ) 5

D ) 6


Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A ) Hızın artırılması gerektiğini

B ) Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C ) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

D ) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Araç geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek 2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek 3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

A ) 1-2-3-4

B ) 2-1-3-4

C ) 2-3-1-4

D ) 1-4-3-2

Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır? Endüksiyon bobini

A ) Endüksiyon bobini

B ) Sigorta

C ) Tevzi makarası

D ) Konjektör

Yurdumuzda Hızır Acil Servis hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 118

B ) 121

C ) 155

D ) 112

Benzinle çalışan bir araçta hava filtresi tıkalı ise aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Motor az yağ yakar

B ) Motor çok benzin yakar

C ) Motor çok yağ yakar

D ) Motor az benzin yakar

Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Hızın azaltılması

B ) Öndeki aracın geçilmesi

C ) Bariyer kapalı ise durulması

D ) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Yara içinin kurcalanması

B ) Yarada kanama varsa durdurulması

C ) Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması

D ) Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması

Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep olur?

A ) Dilin geriye doğru düşerek soluk yolunu tıkaması

B ) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması

C ) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması

D ) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Ayna dişlisi

B ) Mahruti dişlisi

C ) istavroz dişlisi

D ) Eksantrik dişlisi

Çeşitli sebeplere bağlı olarak kan dolaşımının giderek azalması ve kaybolması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Koma

B ) Bayılma

C ) Şok

D ) Hastalık

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri veya yeterince aydınlatılmamış tünellerde hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A ) Acil uyarı ışıklarının

B ) Sis ışıklarının

C ) Uzağı gösteren ışıklarını

D ) Uzağı gösteren ışıklarını

Motorlar, yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?

A ) Dizel ve fueloilli

B ) Dizel, benzin ve LPG li

C ) Mazot ve fueloilli

D ) Gazyağı ve mazotlu

Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

A ) Öfke

B ) Empati

C ) Bastırma

D ) Engellenme

Lastik tekerlekli traktör için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ticari amaçla yük taşıması izne bağlıdır

B ) Römork veya yarı römorklarında oturmaları şartıyla insan taşınabilir

C ) Römorktaki yük üzerinde insan taşıyabilir

D ) Tarım işleri için imal edilmiştir

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Ayna dişlisi

B ) istavroz dişlisi

C ) Kavrama

D ) Karbüratör

Boyun, sırt ve bel omurgaları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakli edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Sırtı ve beli şişer

B ) Bulantı ve kusma olur

C ) Felç olur

D ) Vücut sıcaklığı artar

Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Elemanlar içerisindeki alkol seviyesine

B ) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine

C ) Plakaların temiz olup olmadığına

D ) Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına

Aşağıdakilerden hangisi ikaz sisteminin bir parçasıdır?

A ) Vantilatör

B ) Konjektör

C ) Fren müşürü

D ) Termostat

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A ) Aracın düşük hızda sürülmesi

B ) Yakıt deposunun boşaltılması

C ) Aracın yüksek devirde kullanılması

D ) Lastik hava basınçlarının düşürülmesi

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından değildir?

A ) Buji

B ) Sekman

C ) Piston

D ) Kampana

Karayolunun hangi kısmı yalnızca zorunlu hallerde taşıtlar tarafından kullanılabilir?

A ) Banket

B ) Yaya yolu

C ) Geçiş yolu

D ) Bağlantı yolu

İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?

A ) Yaşam kurtarmada kullanılırlar

B ) Aynı maddeden yapılmışlardır

C ) İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir

D ) Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan değildir?

A ) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması

B ) Çirkin görünüm arz etmesi

C ) Atıkların toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilmesi

D ) Pis koku yayması

Araç ilk yardım çantasında TS. 4019’ a göre bulunması gereken malzemeler aşağıdakilerden hangileridir?

A ) Oksijenli su - yara merhemi.

B ) Yara tozu - Rivanol solüsyon.

C ) Hava yolu hortumu (Airway) - Suni solunum maskesi.

D ) Tentürdiyot - alkol

Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun sistemlerinden biridir?

A ) Mide

B ) Sindirim

C ) Kalp

D ) Beyin

Açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yara üzerine tentürdiyot dökülerek, kanama durdurulur

B ) Yara üzerine merhem sürülerek, mikroplanması engellenir

C ) Yara üzerine pamuk kapatılarak, dış etkilerden korunur

D ) Temiz sargı bezi ile sarılarak, yara dış etkilerden korunur


Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazını gören sürücü ne yapmalıdır?

A ) Yolun en sağına yaklaşmalıdır

B ) Dönüş yapacağı yola girmelidir

C ) Harekete hazırlanmalıdır

D ) Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır

Araçlarda arka camın rezistanslı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Camın patlamasını önlemek

B ) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak

C ) Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak

D ) Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek

Aracın sinyal lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Endüksiyon bobini yanmıştır

B ) Endüksiyon bobini yanmıştır

C ) Alternatör yanmıştır

D ) Konjektör yanmıştır

Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yapılmasını etkilemez?

A ) Trafik ve yol durumu

B ) Aracın uzunluğu

C ) Aracın hızı

D ) Aracın modeli

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

A ) Aküyü şarj etmek

B ) Bujilere giden akımı yükseltmek

C ) Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D ) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Her çeşit araçlarda bulundurmak zorunludur

B ) Sadece büyük araçlarda bulundurmak zorunludur

C ) Sadece şehir dışında yolcu taşıyan araçlarda bulundurmak zorunludur

D ) Motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?

A ) Kaza yerinin en az 150 metreden görülecek şekilde reflektör veya ışıklı cihaz koyma

B ) Kaza yapan aracın kontağını kapatarak motoru devreden çıkarmak

C ) Etrafa ateş yakarak dikkat çekmek

D ) Aracın devrilme ve yanma ihtimaline karşı önlem almak

Westinghause fren sistemi olan araçta hareket halinde iken motor stop ettirilirse ne olur?

A ) Fren iyi tutar.

B ) Motor rölantide çalışır

C ) Fren tutmaz

D ) Lastikler aşınır

Akümülatörün voltajını 15.000 ile 25.000 volt arasında yükselten parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş motoru

B ) Alternatör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Karbüratör
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?