0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Radyatör

B ) Vantilatör

C ) Karbüratör

D ) Kondansatör

Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Çıkan eklemin yerine oturtulması

B ) Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması

C ) Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi

D ) Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması

Aşağıdaki parçalardan hangisi fren sisteminin bir parçasıdır?

A ) Kampana

B ) Volan

C ) Kavrama

D ) Aks

Motor ısısının aniden yükselmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı çok gergindir

B ) Vantilatör kayışı kopmuştur

C ) Distribütör arızalıdır

D ) Bujiler arızalıdır


Şekildeki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır?

A ) Hız sabit tutulur, geçme yasağına uyulur

B ) Hız artırılıp etkili tren yapılır

C ) Hız artırılır, geçme yasağına uyulur

D ) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir?

A ) Kamyonet

B ) Kamyon

C ) Römork

D ) Arazi taşıt

Tescile tabi bir aracı satın alan veya gümrükten çeken kişilerin, ilk tescil için yetkili tescil kuruluşlarına kaç ay içinde müracaat etmeleri zorunludur?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Omurga yarası almış olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Oturuş

C ) Sırt üstü düz yatış

D ) Yüz üstü yatış

Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

A ) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye

B ) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye

C ) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye

D ) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafın- dan yolcu indirip bindirmeye

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ürünlerin taşınmasında ortaya çıkan hasarların sebebi değildir?

A ) Malların birbirine çarpması

B ) Sarsıntı

C ) Trafik koşulları

D ) İstifleme

hangisi Ģarj sistemi elemanıdır?

A ) Distribütör

B ) Konjektör (regülatör)

C ) Platin

D ) Endüksiyon bobini

Hücre ve doku ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Hücreler birleşerek önce organları, organlar da birleşerek dokuları oluşturur

B ) Dokular birleşerek hücreleri, hücreler de birleşerek organları oluşturur

C ) Organlar birleşerek dokuları, dokular da birleşerek hücreleri oluşturur

D ) Hücreler birleşerek dokuları, dokular da birleşerek organları oluşturur

Aracın lastik havaları normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Krank mili bozulur

B ) Araçta titremeler olur

C ) Aracın enerji kaybı fazla olur

D ) Kam mili bozulur

Aşağıdakilerden hangisinin turnike uygulama malzemesi olarak kullanılması tercih edilmelidir?

A ) 50 cm uzunluğunda ince kablo

B ) 50 cm uzunluğunda ince kablo

C ) 50 cm uzunluğunda ince iplik

D ) 5-6 cm genişliğinde metal malzeme

Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?

A ) 5

B ) 10

C ) 20

D ) 30

Kendiliğinden meydana gelen burun kanaması olan hastaya pozisyon verilir?

A ) Sırt üstü yatırılır

B ) Yüz üstü yatırılır

C ) Yan yatırılır

D ) Oturtulur

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

A ) Bildirme

B ) Koruma

C ) Kurtarma

D ) Tedavi etme

Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden boğma uygulanarak kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Basınçlı kan durdurma

B ) Kanamada tespit uygulaması

C ) Atel uygulaması

D ) Turnike uygulaması

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

A ) Yalnız I

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Atardamar kanaması, toplardamar kanamasına göre neden daha tehlikelidir?

A ) Daha fazla kan kaybolduğundan

B ) Daha fazla kan kaybolduğundan

C ) Temiz kan bulundurduğundan

D ) Vücudun her yerinde bulunduğundan

Turnike (sıkma bağı ile kan durdurma) bandı 20 dakikada bir, ne kadar süre ile gevşetilir?

A ) 5 - 10 saniye

B ) 5 - 10 dakika

C ) 5 - 10 dakika

D ) 3 - 5 dakika


Şekildeki karayoluna ne ad verilir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) Bölünmüş karayolu

C ) İki yönlü karayolu

D ) Erişme kontrollü karayolu

ABS fren sistemi, tekerleklerin frenleme sırasında kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangilerini azaltır? I- Aracın yol üzerinde kaymasını II- Trafik kazası riskini III- Direksiyon hâkimiyetini

A ) I – II

B ) I – III

C ) II – III

D ) I – II – III

• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. • Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A ) D - Y

B ) Y - D

C ) D - D

D ) Y - Y

Holger – Nielsen metodu (sırttan bastırma, dirseklerden yukarı kaldırma) ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

A ) Yüzüstü

B ) Yan yatış

C ) Sırt üstü

D ) Yan oturuş

Kırmızı renkli tepe lambası aşağıdaki araçlardan hangilerinde bulunur?

A ) Koruyan ve korunan araçlarda

B ) Cankurtaran ve trafik hizmetlerine ait araçlardan

C ) İtfaiye ve sivil savunma hizmetlerine ait araçlarda

D ) Gabari ölçülerini aşan araçlarla bunlara eskortluk edenlerde

Kaza sonrası, maddi hasar miktarı, iş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Trafik kazalarıyla ilgili olarak yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A ) Ülke ekonomisini

B ) Kasko sigortasının önemini

C ) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını

D ) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakiler- den hangisi etkili bir yöntem değildir?

A ) Kişinin kendisini en çok öfkelendiren durumlardan kaçınması

B ) Öfke anında haklılığını kanıtlamaya çalışması

C ) Öfke ye yol açan olumsuz düşünceyi anlamaya çalışması

D ) Olumlu duygulara odaklanması ve olayı akışına bırakması

Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Motor devri yükseltilir

B ) Motor devri düşürülür

C ) Motor rölantide çalıştırılır

D ) Motor hemen durdurulur

Öndeki araç sollayıp geçilirken, geçiş şeridinde ne zamana kadar kalınır?

A ) Geçilen araçtan 20 metre uzaklaşıncaya kadar

B ) Geçilen araçtan iki araç boyu uzaklaşıncaya kadar

C ) Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar

D ) Hızın yarısı kadar metre uzaklaşıncaya kadar

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yükle birlikte yolcu taşınması gerektiği hallerde alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yolcuların ön kısma oturtulması, yüklerin arka kısma sağlamca yerleştirilmesi

B ) Yolcuların ön kısma oturtulması, yüklerin arka kısma sağlamca yerleştirilmesi

C ) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması, yolcuların ayrı bir yerde oturtulması

D ) Yolcuların arka kısma oturtulması, yükün ön kısma sağlamca yerleştirilmesi


Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Tehlikeli madde taşıyan araçların park etmesi ve duraklaması halinde, emniyet tedbiri olarak ne yapılmalıdır?

A ) Aracın önüne ve arkasına yansıtıcılar konmalıdır

B ) Aracın önüne ve arkasına kırmızı ışıklı cihazlar konmalıdır

C ) Aracın önüne ve arkasına kırmızı bezler asılmalıdır

D ) Sürücünün hizmetlinin veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi kapalı karın yaralanması sonucu gelişebilecek tehlikeli durumlardandır?

A ) Solunumda durma

B ) Karın organlarının sarkması

C ) Karın bölgesinde iç kanama

D ) Vücut sıcaklığında yükselme

Hava soğutmalı motoru, su soğutmalı motordan ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akürnülatörün olmaması

B ) Silindir kapağının olmaması

C ) Radyatör -su pompasının olmaması

D ) Radyatör -su pompasının olmaması

İnsan vücudunda bulunan kanın vücut ağırlığına oranı kaçtır?

A ) 1/5

B ) 1/8

C ) 1/13

D ) 1/20

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A )

B )

C )

D )

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A ) Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

B ) Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

C ) Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

D ) Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Stres insan vücudunun içten ve dıştan gelen uyaranlara karşı göstermiş olduğu bir dengeleme çabasıdır. Bu tanıma göre stres en basit anlamda nedir?

A ) Zorlanma

B ) Algı

C ) Duyum

D ) Empati

Hemlich manevrasının doğru tanımı hangisi- dir?

A ) Bir turnike yöntemidir

B ) Tam hava yolu tıkanıklığında karnına bası uy- gulanması işlemi

C ) Kazazedeyi araçtan çıkarma tekniği

D ) Kırıklarda atelleme yöntemidir

Yerleşim birimleri içindeki karayollarında, trafik işaretlerine izin verilmedikçe, duraklama ve arıza gibi mecburi sebepler dışında hangi araçların park etmeleri yasaktır?

A ) Kamyon, otobüs, çekici ve bunların katarlarıyla lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri

B ) Otomobil, minibüs, kamyonet ve arazi taşıtları

C ) Lastik tekerlekli traktörler ile otomobiller

D ) Otomobil, minibüs, kamyonet ve iş makineleri

Marş durumunda; marş motoru, motoru yavaş döndürüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Alternatör arızalıdır

B ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

C ) Bujilere akım gelmiyordur

D ) Endüksiyon bobini arızalıdır

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A ) Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması

B ) Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi

C ) Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması

D ) Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır

B ) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstende kalması sağlanır

C ) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır

D ) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır

Hücrenin beslenmesine hangisi yardımcı olur?

A ) Zar

B ) Çekirdekçik

C ) Çekirdek

D ) Hücre damarları

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı,zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

A ) Banket

B ) Şerit

C ) Platform

D ) Kavşak ortak alanı

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli

B ) İşaret verdiği anda manevraya başlamalı

C ) Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli

D ) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli


Şekildeki karayoluna ne ad verilir?

A ) Bölünmüş karayolu

B ) Tek yönlü karayolu

C ) İki yönlü karayolu

D ) Anayol

Bir sürücü iş öncesi hazırlıklarında nelere dikkat etmelidir?

A ) Araçta bulundurulması zorunlu olan belgelerin eksiksiz ve tam olduğuna

B ) Araçta bulundurulması zorunlu teçhizatların eksiksiz ve tam olduğuna

C ) Araca binmeden lastik hava basıncını kontrol eder

D ) Hepsi

Kazazedenin göğüs kafesine batan yabancı cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Batan cisme dokunmadan yara kenarları sarılarak sevk edilir

B ) Kazazede, batan cisim altta kalacak şekilde yatırılır

C ) Olay yerinde hekimin gelip müdahalesi beklenir

D ) Yara yerindeki yabancı cisim hemen çıkarılır ve sarılır.
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?