0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnektir?

A ) Başkası yerine karar vermek

B ) Hediye seçiminde hobileri göz önünde bulundurmak

C ) Kendini arkadaşının yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmak

D ) Kurallara uyulmasını sağlamak

Yolcu oturduğu koltuğun hemen üzerinde bulunan istek lambaları ne işe yarar?

A ) Yolcunun isteği olduğu zaman yolcu yukarıdaki ışığı yakarak görevliyi çağırır

B ) Otobüsün şık ve süslü görünmesini sağlar

C ) Yolcuları aydınlatır

D ) Yukarıdakilerin hepsi

Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

A ) Bencillik

B ) İnatlaşmak

C ) Diğergamlık

D ) Sorumsuzluk

Kavrama (debriyaj) sistemi aracın neresinde bulunur?

A ) Krank mili ile yalan arasında

B ) Volan ile vites kutusu arasında

C ) Diferansiyel ile tekerlekler arasında

D ) Vites kutusu ile şaft arasında


Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

A ) Balata

B ) Amortisör

C ) Vites kutusu

D ) Diferansiyel

Devridaim (su) pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatördeki suyu basınçlı olarak su kanallarına göndermek

B ) Radyatördeki suyu basınçlı olarak silindirler içerisine göndermek

C ) Radyatördeki suyu basınçlı olarak kartere göndermek

D ) Radyatördeki suyu basınçlı olarak yağ kanallarına göndermek

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

A ) Motivasyon

B ) Oto-kontrol

C ) Sempati duymak

D ) Bağırıp Çağırmak

Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna ne denir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) İki yünlü karayolu

C ) Çok yönlü karayolu

D ) Çok şeritli karayolu

Aracın kilometre saati hiçbir değer göstermiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağı azalmıştır

B ) Yağı fazladır

C ) Araç çok yavaş gidiyordur.

D ) Teli kopmuştur

Motor çalışmazken kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulduğunda, ateşleme sisteminde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Bujiler yanar

B ) Endüksiyon bobini yanar

C ) Konjektör yanar

D ) Flâşör yanar

Çok şeritli yollarda, gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki hangi hallerde kullanılabilir?

A ) Azami hızla seyredilmesi halinde

B ) Sadece dönme ve geçme hallerinde

C ) Arkadan gelen araç olmaması halinde

D ) Arkadan gelenlerin yavaş seyretmeleri halinde

Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ahlak kuralı

B ) Gelenek ve görenek

C ) Görgü kuralı

D ) Hukuk kuralı

Herhangi bir sebeple kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

A ) Kırık

B ) Çıkık

C ) Burkulma

D ) Yaralanma

Ağır vasıta araçlarda bulunan motor freni han- gi durumlarda kullanılır?

A ) Aracı park etmek için

B ) Aracı yavaşlatmak için

C ) Motor hararetini düşürmek için

D ) Lastik basınç ayarı için

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A ) Trafik suçu

B ) Trafik terörü

C ) Trafik kusuru

D ) Trafikten men

Aracın fazla yakıt yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Emme manifoldunun tıkalı olması

B ) Eksoz supaplarının kapalı olması

C ) Emme supabının kapalı olması

D ) Hava filtresinin tıkalı olması

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A ) Genel kültürlerini artırmak için

B ) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamaları için

C ) Trafik kazalarına ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için

D ) Araçlarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecekleri için

Soğutma sisteminin parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kondansatör (meksefe)

B ) Termostat

C ) Alternatör

D ) Konjektör

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

A ) Sesli ilan

B ) Duyuru

C ) Gürültü

D ) Konuşma

Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Yağına

B ) Antifrizine

C ) Asidine

D ) Elektrolitine

Aşırı kanama sonucu oluşan şok, en çok hangi sistemin yetersizliğini ortaya çıkarır?

A ) Sinir sistemi

B ) Hareket sistemi

C ) Sindirim sistemi

D ) Dolaşım sistemi

Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için, aynı dingile bağlı tekerleklerden karayoluna aktarılan ağırlığa ne denir?

A ) Taşıma sınırı

B ) Kapasite

C ) Azami dingil ağırlığı

D ) İstiap haddi

Yetişkin bir insana kalp masajı uygulama sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 40 - 60

B ) 60 - 80

C ) 80 -100

D ) 100-120

Kanama sonucu en az ne kadar kan kaybedilirse hayatı tehlike görülmeye başlar?

A ) % 5

B ) % 10

C ) % 20

D ) % 60


Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakiler den hangisini yapması yanlıştır?

A ) Hızını azaltması

B ) Öndeki aracı geçmesi

C ) Takip mesafesini artırması

D ) Duraklama yapmaktan kaçınması

Yolcuları karşılamak neden önemlidir?

A ) Yolcuların yolculuk hakkında ilk intibalarının olumlu olması için

B ) Yolcuların personele güven duyması için

C ) Otobüs şirketinin prestiji için

D ) Hepsi

Karlı havalarda güvenli bir sürüş için ne tür lastikler ter- cih edilmelidir?

A ) Tabanı dar ve havası inik lastikler

B ) Tabanı geniş ve havası inik lastikler

C ) Tabanı dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler

D ) Tabanı geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler

Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A ) Topuktan dize

B ) Topuktan kalçaya

C ) Dizden kalçaya

D ) Topuktan koltuk altına

Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?

A ) Soğutma

B ) Marş

C ) Yağlama

D ) Şarj

Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi ile ilgilidir?

A ) Akciğer - Gırtlak

B ) Bağırsak - Mide

C ) Damar - Kalp

D ) Beyin - Omurga

Dokulardan meydana gelen, canlılık belirtisi olan bir bölüm vücut faaliyetine ne denir?

A ) Organ

B ) Sistem

C ) Doku

D ) Hücre

32. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A ) Ayak bileklerinden tutularak, baş aşağı sallandırılır, sırtını hafif vurulur.

B ) Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve göğsünden bastırılır

C ) Hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

D ) Derhal ağızdan hava verilir

Holger - Nielsen (sırttan bastırma - dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum uygulanırken sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A ) Nefes almasını

B ) Nefes vermesini

C ) Kalbin düzenli çalışmasını

D ) Hastanın kendinde olmasını

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın görevi değildir?

A ) Trafik kazalarıyla ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini vermek

B ) Karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak

C ) Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek

D ) Her ilde trafik kazaları için ambülâns bulundurmak

Aşağıdakilerden hangisi kalite ve müşteri memnuniyeti açısından önemlidir?

A ) Müşterinin isteklerinin karşılanması

B ) Müşterilere ürün hakkında bilgi vermek

C ) Müşteri tatmini

D ) Hepsi

Araçlarda kullanılan motorlar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Dıştan yanmalı

B ) İçten ve dıştan yanmalı

C ) İçten yanmalı

D ) Alttan yanmalı

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime örnektir?

A ) Bir öğretmenin öğrencisinin sorusunun yanıtını açıklaması

B ) Bir kamyon şoförünün dönmek için sağa sinyal vermesi

C ) Bir müşterinin satıcıdan sattığı ürünle ilgili bilgi alması

D ) Trafik polisinin ceza yazdığı sürücüye açıklama yapması

Aracın sinyal lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Endüksiyon bobini yanmıştır

B ) Endüksiyon bobini yanmıştır

C ) Alternatör yanmıştır

D ) Konjektör yanmıştır

Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

A ) Dingil ağırlığı

B ) Tasıma sınırı

C ) İstiap haddi

D ) Kapasite

şafttan almış olduğu hareketi 90 derece çevirerek akslara gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Krank mili

B ) Kavrama

C ) Diferansiyel

D ) Makaslar

Çok sayıda yaralının olduğu kazada en son taşınması gereken kazazedeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar

B ) Kanama geçirenler

C ) Kafa yaralanması olanlar

D ) Ayak kemiği kırık olanlar

Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallar- dan hangisine uymak zorundadırlar?

A ) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye

B ) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye

C ) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye

D ) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmeye

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A ) Konuşabilmesi

B ) Renginin morarması

C ) Nefes almasının durması

D ) Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Ağrı kesici merhem sürülür

B ) Alkolle masaj yapılır

C ) Sıcak su ile masaj yapılır

D ) Buz tatbik edilir

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

A ) Trafik kurallarına riayet edilmesi

B ) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi

C ) Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması

D ) Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratörün tıkanmış olması

B ) Bujilerin arızalı olması

C ) Alternatör kömürünün aşınmış olması

D ) Endüksiyon bobininin arızalı olması

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

A ) Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması

B ) Dönemeçlere girerken hızın artırılması

C ) Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması

D ) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi

Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?

A ) Şarj göstergesinden

B ) Hararet göstergesinden

C ) Yakıt göstergesinden

D ) Yağ göstergesinden

Donmayı önlemek için radyatöre ne ilave edilir?

A ) Asit

B ) Eter

C ) Yağ

D ) Antifriz

Vantilatör kayışına parmakla basıldığında ne kadar esnemelidir?

A ) 1,5 cm

B ) 3 cm

C ) 4,5 cm

D ) 6 cm
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?