0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun, bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen karayoluna ne denir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) İki yönlü karayolu

C ) Çok yönlü karayolu

D ) Bölünmüş karayolu

Bayılma nedir?

A ) Geçici olarak kendinden geçmedir

B ) Solunumda sayı olarak düşmedir

C ) Vücutta su kaybıdır

D ) Nabız atımının durmasıdır

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A ) Yaralıda baş ağrısı meydana gelmemesine

B ) Yaralıda bilinç kaybı olmamasına

C ) Yaralının omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına

D ) Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına

Kendiliğinden burnu kanayan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yüzü sıcak su ile yıkanır

B ) Saçı çekilerek kafa arkaya eğilir

C ) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanır, burun sıkıştırılır

D ) Hiçbir şey yapmadan hekime götürülür

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 15

B ) 20

C ) 25

D ) 30

En çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Böbrek

B ) Kalp

C ) Kan

D ) Kemik iliği


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A ) Kamyon garajını

B ) Kamyonun giremeyeceğini

C ) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D ) Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu

Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

A ) 10

B ) 20

C ) 30

D ) 40

Stres insan vücudunun içten ve dıştan gelen uyaranlara karşı göstermiş olduğu bir dengeleme çabasıdır. Bu tanıma göre stres en basit anlamda nedir?

A ) Zorlanma

B ) Algı

C ) Duyum

D ) Empati

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A ) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B ) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C ) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D ) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Atardamar kanaması, toplardamar kanamasına göre neden daha tehlikelidir?

A ) Daha fazla kan kaybolduğundan

B ) Daha fazla kan kaybolduğundan

C ) Temiz kan bulundurduğundan

D ) Vücudun her yerinde bulunduğundan

Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şok pozisyonu

B ) Yarı oturuş pozisyonu

C ) Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D ) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

A ) Kan şekeri düştüğünde

B ) Tam tıkanma yaşadığında

C ) Kanaması olduğunda

D ) Kalbi durduğunda

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardan biridir?

A ) Buji ayarı

B ) Debriyaj ayarı

C ) Platin ayarı

D ) Rölanti ayarı

Problem çıkaran yolcu için ne yapılmalıdır?

A ) Adı yolcu listesinden öğrenilip kaptana bildirilir.

B ) Yolcu ile konuşularak problem çözülür.

C ) Yolcuya inmesi gerektiği söylenir.

D ) Hepsi

Motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan birisi aĢağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel

B ) Amortisör

C ) Rot

D ) Yaylar

Hangisi, karayolunda araçların kayma nedenlerinden değildir?

A ) Trafikte hız ihlali

B ) Mevsim koşullarına uygun lastik kullanımı

C ) Sürücünün ani ve sert direksiyon kırması

D ) Araç kullanırken sürücünün frene aşırı basması yada ani fren yapması

Dış kanamada, ilk yapılacak işlem olan yara üzerine parmakla basınç uygulamadaki amacımız aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

B ) Yaranın mikrop kapmasını engellemek

C ) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak

D ) Yaralı bölgesinin sıcaklığını korumak


Şekle göre hangi numaralı araçların,bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

A ) 1 ve 2

B ) 1 ve 3

C ) 2 ve 3

D ) 3 ve 4

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?

A ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

B ) Suda boğulma

C ) Birinci derece yanıklar

D ) Zehirli gazların solunması

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

A ) Fren

B ) Yakıt

C ) Yağlama

D ) Soğutma

Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A ) Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışık

B ) Aralıklı yanan sarı ışık

C ) Kırmızı ışık

D ) Yeşilden sonra yanan sarı ışık

Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi olarak kullanılır?

A ) Mendil

B ) Kablo

C ) Sicim

D ) Tel

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Buji

B ) Enjektör

C ) Termostat

D ) Su pompası


Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 2 ve 3

D ) 2,3 ve 4

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilmelidir?

A ) Yıllık

B ) Altı Aylık

C ) Aylık

D ) Her binildiğinde

Normal dinlenme pozisyonunda olan yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı (nabız) aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 10 - 20

B ) 40 - 50

C ) 60 - 80

D ) 100 - 120

Haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

A ) Çok şeritli yol

B ) Otoyol

C ) Tali yol

D ) Bölünmüş yol

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz olarak azamı genişlikleri kaç metredir?

A ) 2

B ) 2,55

C ) 3

D ) 5

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A ) Su pompasının sızdırması

B ) Bujilerin arızalanması

C ) Debriyajın kaçırması

D ) Hararet göstergesinin arızası

Arızalanan aracın ışık donanımı çalışmıyor ise çekerken alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Arızalanan bir aracı mutlaka gündüz çekmektir

B ) Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı veya kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veren veya yansıtan cihaz koyrnaktır

C ) Çekilen aracın arka kısmına, bir gözcü koymak suretiyle diğer sürücüleri ikaz etmektir

D ) Çeken aracın sürücüsünün acil uyarı ışıklarını yakarak diğer sürücülerin dikkatini çekmektir

Kaburga kemiklerinin kırıkları hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Yüz üstü yatış

C ) Oturuş veya yarı oturuş

D ) Sırt üstü yatış

Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kalp masajı yapılır

B ) Kalp masajı yapılır

C ) Duyu organları uyarılır

D ) Vücut sıcaklığı düşürülür

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

A ) Kanamanın sızıntı şeklinde olması

B ) Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması

C ) Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması

D ) Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi

Yetişkin bir insana dakikada kaç kez Suni solunum yaptırılmalıdır?

A ) 10 - l5

B ) 15 - 20

C ) 20 - 30

D ) 60 - 80

Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması esnasında hangisinin yapılması doğrudur?

A ) Çıplak elle ıslak metal malzemelere dokunmak

B ) Akımı kesmeye vakit kaybetmeden kazazedeyi çekerek kurtarmak

C ) Tahta veya plastik malzeme kullanarak kazazedeyi akımdan kurtarmak.

D ) Kazazedenin metal bir yüzeyle temasını sağlamak

Geçilen araç sürücüleri, kendilerini geçmek isteyen araçların geçiş işaretini alınca ne yapmak zorundadırlar?

A ) Hızlarını azaltmak

B ) Bankete çıkmak

C ) Hızını arttırmamak

D ) Sığınma cebine girip durmak

Alternatörün ürettiği elektiriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sisteminin parçasının adı ne- dir?

A ) Şarj dinamosu

B ) Konjektör-Regülatör

C ) Distribütör

D ) Ateşleme bobini

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A ) Öfke

B ) Sabır

C ) İnatlaşma

D ) Aşırı tepki

Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına neden olabilir?

A ) Motor suyunun az oluşu

B ) Akünün tam şarj yapılması

C ) Fren hidroliğinin az olması

D ) Araç deposundaki yakıtın az olması

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın motorunu çalıştırabilmek

B ) Aracın hareket etmesini engellemek

C ) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D ) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Dönüş yapan sürücüler geçiş hakkını kime vermek zorundadırlar?

A ) Soldaki gelen araçları

B ) Arkadan ve sola dönecek araçlara

C ) Kurallara uygun olarak karşıya seçen yayalara

D ) Motorsuz araçlarla iş makinelerine

Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Rentek manevrası

B ) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

C ) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

D ) Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör

B ) Radyatör

C ) Termostat

D ) Hararet (ısı) göstergesi


Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) Banketten gitmeli

B ) Takip mesafesini artırmalı

C ) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D ) Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı

Bütün vücut bölgelerinde faaliyet gösteren sistem hangisidir?

A ) Solunum

B ) Sindirim

C ) Dolaşım

D ) Karaciğer

Benzinli motorda, normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel ayarı bozuktur

B ) Şaftın ayarı bozuktur

C ) On düzen ayarı bozuktur

D ) Platin ayarı bozuktur

Marş motoru, marş durumunda hiç dönmüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Buji kabloları gevşektir

B ) Karbüratöre yakıt gitmiyordur

C ) Akümülatörün kutup başlan gevşektir

D ) Vantilatör kayışı gevşektir

Araçlarda lastik kontrolü ne zaman yapılmalıdır?

A ) Ayda bir

B ) Araca binmeden evvel

C ) Her akşam

D ) Her hafta

Aşağıdakilerden hangisi “şok”un karşılığıdır?

A ) Solunumun derinleşmesi

B ) Aşırı duyarlılık

C ) İşitme güçlüğü

D ) Hayati faaliyetlerin zayıflaması
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?