0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Yerleşim birimleri içindeki karayollarında, trafik işaretlerine izin verilmedikçe, duraklama ve arıza gibi mecburi sebepler dışında hangi araçların park etmeleri yasaktır?

A ) Kamyon, otobüs, çekici ve bunların katarlarıyla lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri

B ) Otomobil, minibüs, kamyonet ve arazi taşıtları

C ) Lastik tekerlekli traktörler ile otomobiller

D ) Otomobil, minibüs, kamyonet ve iş makineleri

Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir?

A ) Sağ şeritten gidilemeyeceğini

B ) Hiçbir sebeple durulamayacağını

C ) Öndeki araçların geçilemeyeceğini

D ) Sağ bankette durulamayacağını

Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzen- lenen sevk mektubunda yer aldığını iş öncesi aşağıdaki- lerden hangisini kontrol eder?

A ) Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yük- ler söz konusu olduğunda bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi

B ) Taşıma ücretleri (taşıma bedeli, ek giderler, gümrük re- simleri ve mukavelenin akdinden teslime kadar yapılan ödemeler

C ) Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın ta- şımanın bu taşıma sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not

D ) Hepsi

Park için yer ayrılmamış ve trafik işaret levhalarıyla belirtilmemiş alt ve üst geçitler ile köprülere kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

1Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Yolun sağına yanaşıp hızı azaltmak

B ) Çok şeritli yollarda şerit değiştirmemek

C ) Yolun sağına yanaşıp durmak

D ) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermek

Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur?

A ) Göz kızarıklığı

B ) İşitme kaybı

C ) Mide krampı

D ) Konuşma zorluğu

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

A ) Koruma

B ) Bildirme

C ) Kurtarma

D ) Tedavi etme

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 15

B ) 20

C ) 25

D ) 30

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

A ) Yaralıya uzak mesafede çalışması

B ) Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması

C ) Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi

D ) Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?

A ) 4 saat

B ) 6 saat

C ) 8 saat

D ) 12 saat

Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

A ) Dilini ısırmış olabileceği

B ) Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği

C ) Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği

D ) Omurganın kırık olabileceği

El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Kam mili ısınır fren tutmaz

B ) Krank mili ısınır, fren tutmaz

C ) Fren sisteminin hidroliği azalır

D ) Kampanaları ısınır, fren tutmaz

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır. Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Soluma yolu ile teneffüs edilen tozlardan aşağıdaki organlardan hangisi etkilenir?

A ) Göz

B ) Kalp

C ) Akciğerler

D ) Kalınbağırsak.

Üç dingilli motorlu araçlarda azami yüklü ağırlık kaç tondur?

A ) 18

B ) 20

C ) 25

D ) 32

Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?

A ) Yakıt sistemi

B ) Marş sistemi

C ) Şarj sistemi

D ) Yağlama sistemi

Araca yüklenen yükün, ağırlık ve yüksekliği arttıkça aşa- ğıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A ) Aracın Bakımını yaparken kolaylık sağlar.

B ) Yakıt tasarrufunu artırır

C ) Viraj ve viyadüklerde kontrolün zayıflamasına sebep olur

D ) Kapı kilitlerine arızaya sebep olur


Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A ) Araç trafiğine kapalı yolu

B ) Hız sınırlaması sonunu

C ) Öndeki taşıtı geçme yasağını

D ) Geçme yasağı sonunu

Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş sistemi

B ) Şarj sistemi

C ) Yakıt sistemi

D ) Soğutma sistemi

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde yaralıya yapılması gerekli ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Kaza yerine polis çağırmak

B ) Yaralıya ilaç vermek

C ) Araçları kaza yerinden çekmek

D ) Kanamayı durdurmak

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

A ) Kısa mesafelere yaya gidilmesi

B ) Tehlikeli eğimli yollarda motorun durdurulması

C ) Mümkün olduğunda toplu taşıma araçları kullanılması

D ) Trafiği yoğun olmayan yolların seçilmesi

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, bulundukları yere kaç metre mesafe içinde, alev ve kıvılcım çıkaran şeylerin çıkarılması yasaktır?

A ) 20

B ) 30

C ) 40

D ) 50

Kamyon otobüs ve çekici gibi araçların eğimli bir yolda park edilmesi halinde alınması zorunlu olan tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın başında veya içinde mutlaka bir gözcü bulundurmaktır

B ) Aracın her iki arka tekerleğinin inişte önüne, çıkışta arkasına takoz koymaktır

C ) Pak lambalarını yakıp bırakmak önüne ve arkasına ayrıca yansıtıcı koymaktır

D ) Aracın hem ön hem de arka tekerleklerine takoz koymaktır

Cankurtarana bindirilirken yaralının yönü nasıl olmalıdır?

A ) Ayakları önde olacak şekilde

B ) Baş kısmı önde olacak şekilde

C ) Yaralının isteğine göre değişir

D ) Yaranın çeşidine göre değişir

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunamadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde yan yatış pozisyonuna

B ) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

C ) Kazazede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde pozisyon verilir

D ) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna

Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A ) Motorun durdurulmasına

B ) El freninin çekilmesine

C ) Park lambasının yakılmasına

D ) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

Durakladığınız veya park ettiğiniz yerden çıkarken kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için ne yapmak zorundasınız?

A ) Çıkışı çabuklaştırmak

B ) Durağa gelen aracı yavaşlatmak

C ) Durağa gelen aracı durdurmak

D ) Manevrayı geciktirmek

Araca her binildiğinde lastik kontrolünde nelere dikkat edilir?

A ) Lastiğin Ebatına,

B ) lastiğin Markasına

C ) Lastiğin önünde ve arkasında lastiğe zarar verecek veya lastiğin zarar vereceği cisim varmı kontrol edilir.

D ) Lastiğin sırt genişliğine

Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama doğrudur?

A ) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır

B ) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz

C ) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kar- go taşınamaz

D ) Hepsi

Emniyet kemerlerinin kontrolü neden nemlidir?

A ) Ceza almamak için

B ) Şoförün güvenliği için

C ) Yolcuların güvenliği için

D ) Hepsi

Fren pedalına basılınca aracın hızı azalmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren sisteminde hava vardır

B ) Fren sisteminde su vardır

C ) Fren sisteminde yağ vardır

D ) Fren sisteminde asit vardır


Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

A ) Balata

B ) Amortisör

C ) Vites kutusu

D ) Diferansiyel

Holger - Nielsen (sırttan bastırma - dirseklerden kaldırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A ) Açık göğüs yaralanmalarında

B ) Ağız - burun çevresi kanamalı yaralanmalarında

C ) Omurga yaralanmalarında

D ) Kapalı göğüs yaralanmalarında

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A ) Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.

B ) Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.

C ) Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.

D ) Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.

Egzoz gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yoğurt yedirilir.

B ) Kusturulur.

C ) Açık havaya çıkarılır.

D ) Tuzlu su içirilir.

Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Kapış devresi çalıştırılmalıdır

B ) Jigle devresi çekik unutulmamalıdır

C ) Tam gaz devresi çalıştırılmalıdır

D ) Güç devresi çalıştırılmalıdır

Yeşil şıktan sonra yanan sarı ışığın anlamı nedir, bu ışık yandığı sürece ne yapılır?

A ) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder, harekete hazırlanılır

B ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder. Emniyetle durulamayacak kadar yaklaşmış ise geçilir

C ) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder. Emniyetle durulamayacak kadar yaklaşmış ise geçilir

D ) Yolun trafiğe açıldığını gösterir, durmadan geçilir, dönüş kurallarına uyulur

Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

A ) Cam silecekleri,

B ) Aynalar

C ) Koltuk başlıkları,

D ) Lastikler,

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

A ) Öfke

B ) Hoşgörü

C ) İnatlaşma

D ) Aşırı tepki

Araç yükü aracın önünden kaç metre taşabilir?

A ) 1

B ) 3

C ) 5

D ) Taşamaz

Aşağıdakilerden hangisi sıcak vurması çarpması hastalarına uygulanacak ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Sıcak banyo yatırmak

B ) Ateş düşürücü ilaç vermek

C ) Tuzlu ayran içirmek

D ) Sıcak su içirmek

Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sigorta Poliçesi

B ) Satış Sözleşmesi

C ) Pazarlama Sözleşmesi

D ) Garanti Sözleşmesi

Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır?

A ) Su ve hava soğutmalı

B ) Su ve benzin soğutmalı

C ) Su ve yağ soğutmalı

D ) Su ve motorin soğutmalı


Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A ) İstediği şeridi

B ) 1 numaralı şeridi

C ) 2 numaralı şeridi

D ) 3 numaralı şeridi

I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

A ) Yalnız III

B ) I ve II.

C ) I ve III.

D ) II ve III.

Ticari araç sürücüsü yola çıkmadan önce yasal olarak araçta bulundurması gereken resmi evrakları bulundurmak ve bu evrakların her iş öncesi araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek zorundadır. Buna göre araçta bulundurulması zorunlu olan evraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A ) Mesleki yeterlilik belgesi(SRCbelgesi) ve sürücü belgesi

B ) Taşıma senedi ile yükün sevk irsaliyesinin birer nüshası- nı taşıtlarında bulundurmaları zorunludur.

C ) Kasko poliçesi

D ) Tescil ve trafik belgesi (ruhsat)

Herhangi bir sebeple kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

A ) Kırık

B ) Çıkık

C ) Burkulma

D ) Yaralanma

Araçta, motor yağının kontrolünü yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A ) Aracın ön tarafının kalkık olmasına

B ) Aracın arka tarafının kalkık olmasına

C ) Aracın düz zeminde olmasına

D ) Aracın yan tarafının eğik olmasına

Gece bir aracı sallayıp geçmek istediğinizde bu araca yaklaştığımız sırada yan yana gelinceye kadar hangi ışıklarınızı kullanmak zorundasınız?

A ) Yakını gösteren ışıkları

B ) Ön ve arka park ışıklarını

C ) Ön ve arka dönüş ışıklarını

D ) Sis şıklarıyla, acil uyarı ışıklarını

İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen en önemli olay nedir?

A ) İşçilerin hastalıkları

B ) İş kazaları

C ) Trafik kazaları

D ) İşçilerin fazla mesai yapmaları
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?