0232 259 50 99 Dalya Sokak No : 24 Balçova İZMİR 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Kullanacağı araçla ilgili olarak “iş organizasyonu” yapmakla sorumlu olan şoför aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak zorunda değildir?

A ) iş öncesi hazırlıkları yapmak

B ) Belge kontrolü yapmak

C ) Aracın periyodik bakımını yapmak/yaptırmak

D ) Aracın gider maliyetlerini hesaplamak

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

A ) Kural ihlallerinin azalmasına

B ) Direksiyon hâkimiyetinin artmasına

C ) Kazaya karışma olasılığının azalmasına

D ) Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A ) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda

B ) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda

C ) İnerken ve çıkarken başı aşağıda

D ) İnerken ve çıkarken başı yukarıda

I. Araç lastiği seçimi II. Çevre ve iklim koşulları III. Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

A ) Okul taşıtını geçmemelidir.

B ) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.

C ) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.

D ) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

A ) Fren mesafesinin artması

B ) Güvenli sürüşün sağlanması

C ) Aracın kontrol edilebilirliğinin artması

D ) Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Aşağıdakilerden hangisi vücut bölgesi olarak değerlendirilir?

A ) Mide

B ) Göğüs

C ) Ciğer

D ) Böbrek

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu aşağıdakilerden hangisi bildirir?

A ) Aralıklı yanan sarı ışık

B ) Kırmızı ışık

C ) Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışık

D ) Yeşilden sonra yanan sarı ışık

Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesi organlarındandır?

A ) Kalp

B ) Akciğerler

C ) Mide

D ) Yemek borusu

Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

A ) Asit

B ) Antifriz

C ) Saf su

D ) Motor yağı

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken hastalar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar

B ) Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar

C ) Burkulma ve çıkık gibi durumları olanlar

D ) Ağır kanamalı yarası olanlar

Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemi faaliyetleri içerisinde yer alır?

A ) Kanın vücutta dolaşımı

B ) Besinin midede sindirilmesi

C ) Kalbin kanı pompalaması

D ) Böbreklerin kanı süzmesi

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi,kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

A )

B )

C )

D )

Geçiş üstünlüğüne sahip bir aracın duyulur ve görülür işaretini alan sürücüler nasıl hareket etmek zorundadırlar?

A ) a) Araçlarını olduğu yerde durdurmak ve bu araçların geçmelerini beklemek

B ) Sağa ve sola dönmek suretiyle yolu terk etmek ve bu araçların geçmesini beklemek

C ) Mümkün ise geriye dönmek suretiyle bu araçların geçmesini beklemek

D ) Taşıt yolunda yer açmak gerekirse durup bu araçların geçmesini beklemek

Turnike (sıkma bağı) olarak kullanılacak malzeme nasıl olmalıdır?

A ) 5-6 cm enli elastik malzeme

B ) İnce elastik malzeme

C ) Büyük ve kalın bağlama malzemesi

D ) İnce, esneyen sağlam malzeme

B sınıfı özel sınıfı ticari araç kullananların alkollü araç kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Bir duble sert alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler

B ) Sarhoş etmeyecek derecede alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler

C ) Sadece şehir içinde alkollü içki içmiş olarak araç kullanabilirler

D ) Bu sürücüler alkollü içki almış olarak araç kullanamazlar

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

A ) İş zamanı

B ) Marş zamanı

C ) Emme zamanı

D ) Sıkıştırma zamanı


Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A ) Dur

B ) Hızlan

C ) Yavaşla

D ) Sağa yanaş

Taşıt yolunun dar olması ve trafiğin yoğun bulunması sebebiyle yavaş giden araç sürücüleri kendilerini geçmek isteyen araçların olması halinde nasıl davranmak zorundadırlar?

A ) Hızlarını arttırıp arkadan gelenlere engel olmamak

B ) Hemen yavaşlayıp oldukları yerde durmak

C ) Yolun dışına çıkıp arkadan gelenlere yol vermek

D ) Sağa yanaşmak, yavaşlamak gerekirse durmak

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Radyatör

B ) Vantilatör

C ) Karbüratör

D ) Kondansatör

Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şok

B ) Diyabet

C ) Hipertansiyon

D ) Sara krizi

Araçlarda hangisi birinci derece güvenlik ekip- manıdır?

A ) Lastikler

B ) İlk yardım çantası

C ) Boyun Korsesi

D ) Yangın söndürme cihazı

Hangi durumlarda kazazedenin sedyesiz ve oturarak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Bacak kemiği kırıklarında

B ) Kalça kemiği kırıklarında

C ) Kaburga kemiği kırıklarında

D ) Omurga kemiği kırıklarında

Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş sistemi

B ) Şarj sistemi

C ) Yakıt sistemi

D ) Soğutma sistemi

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A ) Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması

B ) Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması

C ) Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması

D ) Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T” harfi yazması

Hangi durumdaki kazazedenin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Kol kemiği kırık olan

B ) Açık karın yaralanması olan

C ) Kalça kemiği kırık olan

D ) Bacak kemiği kırık olan

Aşağıdakilerden hangisi göğüs bölgesi organlarındandır?

A ) Kalp

B ) Mide

C ) Böbrekler

D ) Karaciğer

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu hangi sıklıkta toplanır?

A ) On beş günde bir

B ) Ayda bir

C ) İki ayda bir

D ) Altı ayda bir

Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Elemanlar içerisindeki alkol seviyesine

B ) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine

C ) Plakaların temiz olup olmadığına

D ) Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?

A ) Buji

B ) Platin

C ) Yağ filtresi

D ) Hava filtresi

Ani meydana gelen önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi çoğunlukla mümkün olan, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Kaza

B ) Felaket

C ) Harabiyet

D ) İlk yardım

Aşağıdakilerin hangisinde yaralılar sırt üstü yatar pozisyona alınırlar?

A ) Omurga kırıkları ve yaralanmalarında.

B ) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında.

C ) Kaburga kemiği kırıklarında.

D ) Kol kemiği kırıklarında.

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A ) Temiz hava almasını sağlamak

B ) Temiz hava almasını sağlamak

C ) Soğuk içecekler içirmek

D ) Duyu organlarını dikkatlice uyarmak

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A ) Kamu hizmeti taşıtı

B ) Okul taşıtı

C ) İtfaiye

D ) Çekici

Aracın lastikleri üzerinde bulunan rakamlar aşağıdakilerde hangisini belirtir?

A ) Lastiğin ısısını

B ) Lastiğin ebatlarını

C ) Lastiğin havasını

D ) Lastiğin yoğunluğunu

Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

A ) Yolun eğimi

B ) Yük durumu

C ) Lastik durumu

D ) ABS

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A ) Sağlık Bakanlığı

B ) Millî Eğitim Bakanlığı

C ) Emniyet Genel Müdürlüğü

D ) Karayolları Genel Müdürlüğü

Kırıklarda ilk yardım sırasında atel uygulamasının amacı nedir?

A ) Taşıma sırasında kazazedenin düşmesini önlemek

B ) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek

C ) Ağrıyı azaltmak ve kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek

D ) Kırığın iyileşmesini hızlandırmak

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akü boşalmıştır

B ) Akü kablo bağlantıları gevşektir

C ) Akü kablo bağlantıları paslanmıştır

D ) Far kablo bağlantıları paslanmıştır

Araçlarda lastik kontrolü ne zaman yapılmalıdır?

A ) Ayda bir

B ) Araca binmeden evvel

C ) Her akşam

D ) Her hafta

Sağa dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmın soluna yanaşılır, hız azaltılır ve dar kavisle dönüşe geçilir

B ) İşaret verilir, yolun ortasına yanaşılır, hız azaltılır geniş kavisle dönüşe geçilir

C ) İşaret verilir, yolun sağına yanaşılır, hız azaltılır dar kavisle dönüşe geçilir

D ) Hız artırılır orta şeride girilir, işaret verilir, geniş kavisle dönüşe geçilir

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden birisidir?

A ) Hatalı park etmiş araçlar

B ) Tarlada çift sürülen aracın arızalı olması

C ) Trenlerde hız sınırlarının yüksek olması

D ) Karayolu dışında çalışan iş makinelerinin arıza yapması

Motorda aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

A ) Supap

B ) Kavrama

C ) Rot

D ) Rotil


Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?

A ) 1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi

B ) 1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı iki çizgi

C ) 1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri

D ) Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A ) Hız sınırlamasına

B ) Trafik yasaklarına

C ) Çevreyi rahatsız etmemeye

D ) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Yağına

B ) Antifrizine

C ) Asidine

D ) Elektrolitine

Soğuk havalarda el freni çekili halde park edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) El freni yağlanır

B ) Fren balataları donarak yapışır

C ) Fren hidroliği azalır

D ) Fren sistemine hava dolar

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A ) Aracın düşük hızda sürülmesi

B ) Yakıt deposunun boşaltılması

C ) Aracın yüksek devirde kullanılması

D ) Lastik hava basınçlarının düşürülmesi
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?