free site maker

A2 MOTORSİKLET

a2 MOTORSİKLET EĞİTİMİ

Bu sürücü belgesi sınıfı için adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları şartı aranmaktadır. Ayrıca A2 motorsiklet ehliyetine sahip olan adaylar, A1 ve M sınıfı sınıfının kullanma yetkisine sahip olduğu tüm araçları sürme yetkisine sahip olacaklardır.

A2 Ehliyeti ile Hangi Araçlar Kullanılabilinir?

Gücü 35 kilowatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2'yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motorsikletler ile gücü 15 kilowatı geçmeyen üç tekerlekli motorsikletler kullanılabilinir.

© Copyright 2020  - kayasenelsurucukursu.com - All Rights Reserved - Ecem Bilgisayar İzmir